Vilkår for YouSee's tjenester og produkter

Her kan du læse og downloade alle vilkår for YouSee's produkter.

Her kan du finde abonnementsvilkårene for alle YouSee’s tjenester og produkter.

Vilkårene er en juridisk beskrivelse af de betingelser, der gælder for aftaler om levering af drift af YouSee’s tjenester (abonnementsaftaler).

Vilkårene er sammen med prislisten, produktbeskrivelsen og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og YouSee.

 YouSee’s vilkår er delt op i tre dele, som alle gælder for din aftale med YouSee:

  • Generelle vilkår – de overordnede vilkår, som gælder for alle abonnementsaftaler
  • Tjenestespecifikke Abonnementsvilkår – de supplerende vilkår, som gælder for den tjeneste, som abonnementsaftalen omfatter, fx Mobil
  • Tillægsvilkår – som gælder for det produkt (abonnementsform) eller den tillægsydelse, du har valgt

Relaterede artikler