YouSee Persondatameddelelse

YouSee Mobil Privatlivspolitik

 

 • Privatlivspolitik for YouSee Mobil


  I forbindelse med din afbenyttelse af produktet YouSee Mobil, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

  I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

  Typer af oplysninger og formål
  I forbindelse med brugen af produktet YouSee Mobil, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

   

  • Telefonnummer
  • IMSI/ICC-nummer
  • IMEI nummer
  • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til (inklusiv B-numre)
  • Oplysninger omkring hvem kunden har sendt SMS/MMS til og hvornår
  • Lokationsdata
  • URL-indhold
  • Voicemail; indhold og kaldsnumre
  • Lydfiler fx optagelser af samtale med kunde i kundeservice.
  • Oplysninger omkring kundes adgangsforhold til Cube IO Visual Voicemail
  • Om kunde har nået beløbsgrænse
  • Om kunde er spærret for udenlandstelefoni
  • Om kunde er tilmeldt spærring for diverse tjenester
  • Kundes dataforbrug

  De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er: 

  • For at kunden kan foretage og modtage opkald, afsende og modtage sms/mms og anvende data på mobilen, samt for at kunne generere en regning på kundes individuelle forbrug.

  Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger:

  • Data bliver behandlet i forbindelse med transmission af kundens telefonsamtaler, tekstbeskeder og data, samt ved lagring og indsamling af taksttelegrammer.

  Tillægsprodukter

  • Hvis du har mere end 2 YouSee hovedprodukter (mobil, bredbånd eller TV), har du som kunde også mulighed for at benytte produktet YouSee More. Du kan læse en særskilt privatlivspolitik for YouSee More på deres hjemmeside.

  Automatiske, individuelle beslutninger 

  • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. 

  Kilder

  Har du produktet YouSee Mobil, indsamler YouSee persondata fra følgende kategorier:

  • Kunder
  • Brugere under 18 år
  • Virksomheds medarbejdere
  • Telefonnumre på kunders udgående opkald

  Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

  • Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med afbenyttelse af produktet YouSee Mobil bliver udført på baggrund af en kontraktlig og en retlig forpligtelse.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  • Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine informationer gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber, de tilgår oplysningerne ved fejlsager der kræver ekstern support. Ydermere er der også en software virksomhed der supporterer vores voicemail service. Slutteligt har vi også et samarbejde med en teknologi virksomhed der supporterer os i forbindelse med spærring af stjålne enheder. Al videregivelse af information har til formål at du som kunde får den bedst mulige service.
    

  Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

  • En berettiget interesse for at yde bedst mulige service for kunderne, samt en kontraktlig forpligtelse til at opretholde den service eller det produkt som kunden har købt, i dette tilfælde YouSee Mobil.

  Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

  • YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

  Opbevaringsperiode

  • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, jf. bogføringsloven bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år.

  Sikkerhed for behandlingen

  For at beskytte og sikre at dine personlige data, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som bliver jævnligt auditeret. Læs mere om disse tiltag her.

  Kontakt for yderligere informationer
  Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af personlig data, i forbindelse med leveringen af produktet YouSee Mobil, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice.

 • Produkt eller servicespecifik persondatameddelelse

  Persondatameddelelse for YouSee Mobilt Bredbånd

  Når du benytter produktet YouSee Mobilt Bredbånd, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

  I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

  Typer af personoplysninger og formål
  Når du benytter produktet YouSee Mobilt Bredbånd, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

  • Telefonnummer
  • IP adresse
  • IMSI / ICC nummer
  • IMEI nummer
  • Hvem kunde har sendt SMS til og hvornår
  • Lokationsdata
  • URL-indhold
  • SMS indhold
  • Om kunde har nået beløbsgrænse
  • Kundes terminaltype
  • Kundes dataforbrug
  • Lydfiler – optagelse af opkald til YouSee
  • Spærring for diverse tjenester

  De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

  • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan tilgå netværket, afsende og modtage sms.
  • Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne overholde reglerne i hvidvasklovgivningen.
  • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig. 

  Den behandling der foretages med personoplysningerne:

  • Vi transmitterer dine tekstbeskeder og data, og registrerer trafikdata til brug for afregning.

  Automatiske, individuelle beslutninger

  • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. 

  Kilder

  Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Fullrate Mobilt Bredbånd.

  Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

  Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

  Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

  • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Mobil.
  • En retlig forpligtelse til at behandle personoplysninger til overholdelse af hvidvasklovgivningen.
  • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  • Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern support. Al videregivelse af information har til formål, at du som kunde får den bedst mulige service.

  Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

  • En berettiget interesse for at yde bedst mulige service for kunderne, samt en kontraktlig forpligtelse til at opretholde den service eller det produkt som kunden har købt, i dette tilfælde YouSee Mobilt Bredbånd.

  Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

  • YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

  Opbevaringsperiode

  • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år. 

  Sikkerhed for behandlingen

  For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. 
  Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links: 

  Dansk version

  English version

  Kontakt

  Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mobilt Bredbånd, skal du kontakte vores Kundeservice på telefon 70 70 40 40

   
  Denne persondatameddelelse er opdateret den 16 april, 2019.

   

   

   

   

Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.