YouSee Persondatameddelelse

Privatlivspolitik for YouSee Sikkerhedspakke

I forbindelse med din afbenyttelse af YouSees Sikkerhedspakke, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. For at kunne få tilbudt YouSees Sikkerhedspakke skal du, have et eksisterende kundeforhold ved et YouSee hovedprodukt (Mobil og/eller Bredbånd).

I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af oplysninger og formål

I forbindelse med afbenyttelsen af YouSees Sikkerhedspakke, bliver der fra YouSee ikke behandlet personlige oplysninger, da du som kunde indgår en særskilt aftale med F-Secure. Men ved leveringen af produktet noteres følgende oplysninger i vores interne systemer:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Om produkt er aktiveret
 • Antal købte licenser
 • Antal benyttede licenser 
 • LinkitID

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er: 

 • At give kunden adgang til antivirus og anden sikkerheds software, samt at minde kunden om at der er uudnyttede licenser tilknyttet produktet.

Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger:

 • Kundens navn, e-mail adresse LinktiID og antal licenser i sikkerhedspakken  videregives til F-Secure, hvorefter en licensnøgle bliver bundet op på e-mailadressen. Kunde aktiverer selv licensnøgle via invitation fra F-Secure. Der udveksles informationer omkring kunders uudnyttede licenser i sikkerhedspakken på daglig basis mellem F-Secure og YouSee.

Automatiske, individuelle beslutninger 

Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Har du YouSees Sikkerhedspakke, indsamler YouSee persondata fra følgende kategorier:

 • Kunder

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Det juridiske grundlag for vores indsamling af den personlige data du videregiver til YouSee er vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder, da det er denne behandling der muliggør aktivering af produktet; YouSee Sikkerhedspakke.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med leveringen af produktet Sikkerhedspakke, videregiver YouSee kundens e-mailadresse til F-Secure, da det er e-mailadressen som kundens licensnøgle bliver bundet op på. Herefter bliver kunden inviteret til en onlineportal hvor de selv kan downloade software og benytte sikkerhedsfunktionerne. Baseret på anmodninger, modtager YouSee opdateringer fra F-Secure omkring hvor mange af de bestilte licenser der er blevet taget i brug, på kundeniveau.
 • Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som YouSee alene formidler og ikke er part i. Dette aftaleforhold gør F-Secure til dataansvarlig i forbindelse med kundens afbenyttelse af Sikkerhedspakken. For at læse mere om F-Secures behandling henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

 • Der bliver videregivet personoplysninger i henhold til en kontraktuel forpligtelse, da det er denne behandling der muliggør at kunden kan afbenytte det bestilte produkt.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • I forbindelse med YouSee Sikkerhedspakke overføres dine personoplysninger ikke til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end kundeforholdet i forbindelse med kunde og YouSee Sikkerhedspakken.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personlige data, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som bliver jævnligt auditeret. Læs mere om disse tiltag her.

Kontakt for yderligere informationer
Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af din personlige data, i forbindelse med leveringen af YouSees Sikkerhedspakke, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice.

Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.