YouSee Persondatameddelelse

Privatlivspolitik for YouSee Tv


I forbindelse med din afbenyttelse af produktet YouSee Tv, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Under denne privatlivspolitik, indgår de følgende variationer af produktet Tv: YouSee Tv-boks, Smart Tv, YouSee App, Lejefilm og Tv.yousee.dk.

I denne privatlivspolitik beskriver vi de forhold der opererer omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af oplysninger og formål
I forbindelse med brugen af produktet YouSee Tv, bliver følgende personlige oplysninger indsamlet, verificeret eller behandlet i vores interne systemer:

 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Kundenummer
 • IP adresse
 • TDC Kontonummer
 • Lokationsdata
 • Forbrug af film via YouSee tjenester
 • Adgangskoder 
 • Oversigt over kundes eksisterende aftaler med YouSee Group
 • Restanceoplysninger, rykkere og afdragsordninger
 • Regningsstatus 
 • Hvilke services/produkter kunden har købt hos YouSee Group
 • Kundeordre
 • Kundeadfærd på tilgængeligt indhold
 • Hvilken enhed der er/har været opkoblet
 • Hvis en anden teleudbyder benyttes til forbindelse til streaming 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er: 

 • For at kunden kan se Tv / indhold og YouSee kan verificere hvilket indhold kunden skal have adgang til, samt for at kunne fejlsøge i tilfælde af nedbrud eller fejl.
   

Den behandling der forekommer med de personlige oplysninger:

 • Afsendelse af indhold mod kunden baseret på kundens rettigheder, som de står registreret i ordrehåndteringssystemet, samt registrering og formidling af kundes forbrug.

Tillægsprodukter

 • Via dit kundeforhold i forbindelse med YouSees Tv vil du også være i stand til at benytte lejefilm, du kan læse en særskilt privatlivspolitik for YouSee Tv på deres hjemmeside.
 • Endvidere har du som kunde, hvis du har mere end 2 YouSee hovedprodukter (mobil, bredbånd eller Tv), også mulighed for at benytte tillægsproduktet YouSee More. Du kan læse en særskilt privatlivspolitik for YouSee More på deres hjemmeside.

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder
Har du produktet YouSee Tv, indsamler YouSee persondata fra følgende kategorier af brugere:

 • Kunder

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af den personlige data du videregiver til YouSee er vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder, da disse behandlinger bliver eksekveret i forbindelse med levering og optimering af det bestilte produkt, YouSee Tv.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • For at vi kan sikre, at leverancen af YouSee Tv fungerer upåklageligt, videregiver vi nogle informationer til udvalgte teknologi virksomheder. Videregivelsen sker med henblik på fejlretning og provisionering af det ønskede indhold til hver enkelt Tv modtager. Ydermere videregiver vi også informationer til en analysevirksomhed for at imødekomme krav fra rettighedsindehavere – dette er et lovmæssigt krav.
 • YouSee Tv eller YouSee Bredbånd via kabel-tv-net
  Hvis du har abonnement på YouSee Tv via kabel-tv-stik eller YouSee Bredbånd via kabel-tv-stik, og hvis du er tilsluttet kabel-tv-nettet via en boligforening eller antenneforening, videregiver YouSee nødvendige oplysninger om din adresse og abonnement hos YouSee til foreningen. Videregivelse af oplysningerne er nødvendige for foreningens administration og drift af kabel-tv-nettet.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af persondata i forbindelse med YouSee Tv er følgende:

 • Der videregives persondata baseret på en berettiget interesse samt for at YouSee kan leve op til den kontraktlige forpligtelse vi har til dig som kunde. 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Når du anvender Yousee produktet Tv vil nogle af dine data blive opsamlet i systemer som har datacentre beliggende i hhv. Storbritannien og USA og dermed uden for EU/EØS.  Dataene fra disse systemer bliver alle brugt med henblik på analyse af performance og sikring af optimal levering af produkt. Ydermere, for at hoste og drifte vores applikationer, vil YouSee lagre oplysninger ved en virksomhed med datacenter i Irland.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, for produktet YouSee Tv kan dette spænde fra 30 dage og indtil du som kunde beder os om at slette det.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personlige data, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som bliver jævnligt auditeret. Læs mere om disse tiltag her.

Kontakt for yderligere informationer
Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingerne af personlig data, i forbindelse med leveringen af produktet YouSee Tv, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice.

 

Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.