Gebyrer & engangsbetalinger

Her på siden kan du se en oversigt over gebyrer og engangsbetalinger, når du har et abonnement hos YouSee. Engangsbetalinger dækker eksempelvis over installation af udstyr og teknikerbesøg. Gebyrer dækker eksempelvis over genåbning af abonnement og bestilling af nyt simkort.

Gebyrer og engangsbetalinger for YouSee Tv


Engangsbetalinger for tv via kabel-tv-stikket (Coax)

Pris i kr.

Oprettelse 599
Forsendelse 99
Stiketablering (ekskl. gravning på egen grund) 0
Installation af ekstra stikopsætning 850
Gravning pr. meter, hvis der ikke er installeret stik i huset 375
YouSee Kortlæser 299
Skift til færre kanaler 199
Ekspresåbning af abonnement (2 hverdage) 999

Engangsbetalinger for tv via telefonstikket (DSL)

Pris i kr.

Oprettelse 599
Forsendelse 99
Teknikerinstallation 599
Ekstra kabeltræk ud over 15 m. i forb. m. tv installation - pr. /meter
55
Installation af første stikkontakt (NTP stikkontakt) 200
Installation af ekstra stikkontakt (3-polet stikkontakt) 325
Tillægsafgift ved levering som kræver gravning* 1240
Skift til færre kanaler 199

Engangsbetalinger for Tv via Fiber

Pris i kr.

 
Oprettelse 599
Forsendelse 99
Teknikerinstallation 599
Ekstra kabeltræk ud over 15 m. i forb. m. teknikerinstallation - pr. /meter 55
Fiberetablering (inkl. 30 meter gravning)
4000
Gravning pr. meter udover 30 meter 399
Skift til færre kanaler 199

Gebyrer generelt

Pris i kr.

Automatisk Kortbetaling 0
Betalingsservice (Nets) 9,75
Manuel betaling (girokort)** 49
Gebyr for kopi af regning 49
Rykkergebyr (ved manglende betaling)
Beløbet er momsfrit
100
Genåbningsgebyr (efter restancelukning) 200
Indgåelse af henstandsaftale 250
Skift til lavere bredbåndshastighed 99
Teknikerbesøg - forgæves
550
Startgebyr for teknikerbesøg i hverdage kl. 8:00-16:00 550


* Gælder kun ved levering af den første linje til sædvanlige adresser, og kun hvis YouSee’s omkostninger ved leveringen ikke overstiger 6.000 kr. inkl. moms. Ved levering af linje nr. 2 og leveringer, hvor omkostningerne overstiger 6.000 kr, skal du kontakte YouSee for oplysninger om prisen.
** Ved at tilmelde din regning til Automatisk Kortbetaling undgår du betalingsgebyr.

Relaterede artikler