YouSee privatlivspolitik

Her kan du læse om vores retningslinjer for behandling af personoplysninger – både som bruger på www.yousee.dk som registreret person i YouSees systemer. Klik på links herunder for at gå til dine produkter:

YouSee privatlivspolitik

 

1. Om YouSees privatlivspolitik

Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer, men også oplysninger om f.eks. sundhed mm.

YouSee er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores butikker og hjemmesider.

I YouSee følger vi disse principper:

 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 • Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 • Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 • Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
 • Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

YouSees DPM (data protection manager) er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både i YouSee, hos vores underleverandører eller partnere, og hos de instanser, som oplysningerne bliver overført til.

Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning. Privatlivspolitikken og tilknyttede sider, f.eks. produkt- eller servicesbeskrivelser, gælder for YouSee og enhver håndtering på vegne af eller for YouSee.

Hvert selskab/enhed i TDC Group har sin egen privatlivspolitik, som du kan finde på de enkelte selskabers hjemmesider eller via TDC Groups hjemmeside.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, om hvordan vi behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice.

Skriv eller ring til YouSee Kundeservice

 

Hvis du formoder eller har vished for, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.

Kundeservice sender eventuelle spørgsmål og klager videre til vores DPM, hvis problemet ikke kan løses af Kundeservice.

Indhold

I vores privatlivspolitik kan du læse om:

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger dem?
 • Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?
 • Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
 • Dine rettigheder.
 • Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i YouSee
 • Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler?
 • Ordliste og definitioner.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

YouSee indsamler personlige oplysninger for at kunne levere produkter og services til dig og for at forbedre vores produkter og services. Oplysningene indsamles eller skabes, når du f.eks. besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger vores produkter eller services. Vores kunderejse nedenfor illustrerer de forskellige trin, det kræver at levere vores ydelser til dig:

Se kunderejsen på vores privatlivspolitik hos youSee

Herunder kan du finde generel information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger i de forskellige dele af kunderejsen, og du vil også kunne finde detaljer om de forskellige former for behandling af oplysninger.

Trin 1: Jeg Undersøger

YouSee indsamler og registrerer nogle af din personlige oplysninger for at forbedre de services og produkter, vi tilbyder dig som kunde. Det gør vi på baggrund af vores såkaldte ’legitime interesse’, det vil sige vores ønske om at tilbyde vores kunder de bedst mulige produkter og services, hvor vi blandt andet anvender Business Intelligence (BI), som du kan læse mere om her. Hvis vi f.eks. sender dig marketingmateriale, gør vi det, fordi du har sagt ok til det, ligesom hvis vi bruger dine oplysninger på områder som kredit, strategi, produktudvikling, marketing og salg.

De oplysninger, som vi indsamler til disse formål, er normalt navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, kundenummer, om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos YouSee. Oplysningerne har vi primært indsamlet gennem vores systemer og fra vores hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, f.eks., hvis du ikke er kunde hos YouSee, eller hvis du deltager i en konkurrence. Annoncer og tilbud, vi sender til dig over telefon, post eller e-mail, er baseret på dit samtykke, hvilket betyder, at du kan vælge ikke at modtage denne type information.

Oplysningerne håndteres primært i YouSee, men vi benytter os nogle gange af underleverandører eller eksterne partnere til at sende dig reklamer, udføre kundeundersøgelser mv.

Læs mere om, hvad samtykke er, og hvordan du kan trække dit samtykke tilbage længere nede på denne side.

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

YouSee indsamler dine personlige oplysninger for at kunne levere de produkter og/eller services, som du beder om, når du bliver kunde hos YouSee eller ændrer en tilmelding hos os. Vores juridiske grundlag for at indsamle disse oplysninger er for det meste baseret på kontraktuelle krav. Nogle gange er vores juridiske grundlag baseret på en legitim interesse for at tilgodese kundens forventning, som fx. at modtage et tilbud. Oplysningerne er indsamlet til håndtering, provisionering og installation og opfyldelse af kontrakten.

De oplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr-nummer, IMEI-nummer (din telefons unikke nummer), ICC-nummer (dit SIM-korts unikke id-nummer), din ordreinformation og dine kreditkort oplysninger (hvis du gerne vil have automatisk betaling). Oplysningerne indsamler vi primært via e-mail, telefon eller online.

Ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren kan håndteres af underleverandører, afhængigt af hvilken type produkt eller service, du har bestilt. Håndtering af personoplysninger i forbindelse med levering er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ”Jeg bruger”, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, f.eks. opgradering af din internetforbindelse, håndteres på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi i de tilfælde allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen. Aktiviteter i forbindelse med ændring af produkter er beskrevet i kunderejsen under trin 2: ”Jeg tilmelder mig/ændrer”, og håndteringen vil være den samme som beskrevet under Produkter og services.

 

Trin 3: Jeg bruger

Trin 3: ”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af tjenesten eller produktet (fakturering).
 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med tjenesten eller produktet.
 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruger
Her indsamler vi oplysninger om din brug af YouSees produkter. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning. Vores juridiske grundlag for denne indsamling af oplysninger er både af kontraktuelle krav og legitime interesser.

Når du tager et af vores produkter eller services i brug, har vi kun behov for nogle af de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (trin 2). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi yderligere oplysninger, når du bruger vores produkter eller services, f.eks. vores posttjenester. Dine kontaktlister, kalendere og oplysninger i de e-mails, du modtager og skriver, vil helt sikkert indeholde personlige oplysninger. I nogle tilfælde skabes personlige oplysninger, når du bruger vores produkter og/eller services, f.eks. lokationsdata, der skabes i vores mobiltjenester, og cookies, der skabes, når du besøger vores websider.

Den type oplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er beskrevet i detaljer for hvert produkt og/eller service under Produkter og services.

Jeg betaler

Heranvernder YouSee dine oplysninger indsamlet i trin 2 ’Jeg tilmelder’ for bl.a. at kunne kreditvurdere dig, følge op på dine betalinger, tilmelde dig til betalingsservice hvis du ønsker det, og forbedre vores forretningsgange og systemer omkring betaling. Dine oplysninger indsamles ud fra en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse.

De oplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn, adresse, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer til kreditvurdering, identifikation, bekæmpelse af svindel og evt. inkasso og refusion via bankkonto ved kreditnotaer. Vi anvender eksterne inkassobureauer til inddrivelse af gæld og banker til at gennemføre tilbagebetalinger og videregive cpr. nr. og de ovennævnte data til disse.

Vores finans afdeling kan i forbindelse med regnskabs processer (fx fakturering) sende de relevante informationer der skal anvendes, til vores 3. part underleverandør, som godt kan være udenfor EU.

Jeg har et problem

Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit abonnement eller din service hos YouSee. Det gælder f.eks. spørgsmål til din regning, hvis du ikke kan få dit produkt til at virke, eller hvis du har spørgsmål til selvbetjening. Vores juridiske grundlag kan både være en kontraktuel forpligtelse, men også en berettiget interesse alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde. Vi skelner mellem tre former for support: Remote support, field support og retail support, men det er i de fleste tilfælde de samme personoplysninger, vi har brug for.

For at vi kan identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer og besvare en henvendelse fra dig, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og kundenummer/kontonummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis den f.eks. drejer sig om din faktura, vil vi søge dit forbrug frem, så vi kan gøre rede for den pågældende faktura. Hvis din forespørgsel drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. 

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU.

Du kan læse mere om dette under Adgang og deling af data, og du kan også finde flere informationer under Produkter og services, hvor du kan læse mere om, om nogle af dine personlige oplysninger gives videre til en underleverandør, og om denne underleverandør befinder sig udenfor EU.

Jeg deler

Her giver vi support til dig som kunde eller potentiel kunde over sociale medier eller bruger sociale medier som marketingplatform.

Når vi giver dig support, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og kundenummer/kontonummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad forespørgslen drejer sig om. Hvis din forespørgsel f.eks. drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Disse oplysninger indsamler vi via vores systemer. 

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU.

Du kan læse mere om dette under Adgang og deling af data, og du kan også finde flere informationer under Produkter og services, hvor du kan læse mere om, om nogle af dine personlige oplysninger gives videre til en underleverandør, og om denne underleverandør befinder sig udenfor EU.

Vores juridiske grundlag for en sådan målrettet bannerannoncering og annonceplacering falder inden for YouSees berettigede interesse.

De oplysninger, vi normalt anvender til disse formål, er din e-mail, de YouSee-produkter eller -services du har, og dit forbrug af film og musik via YouSees services. Vi bruger disse oplysninger til at gøre bannerne mere relevante for dig som kunde. Vi samler oplysningerne ind gennem vores systemer. 

 

Jeg forlader

Her har du som kunde valgt at stoppe dit abonnement eller din service hos YouSee. Vi behandler derfor dine oplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller service. Det er den kontraktuelle forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling.

De oplysninger, vi har brug for for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun dit navn, adresse og telefonnummer. Er vi i tvivl om, hvorvidt vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger (f.eks. dit cpr-nummer) for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker et abonnementet eller en service hos en anden kunde. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi dit abonnement eller service i vores systemer. Er du tilmeldt automatisk betaling, lukker vi også det. 

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte tjenester og produkter. Du kan finde specifikationerne under Produkter og services.

 

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger for et bestemt produkt og/eller en service:

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af oplysninger kræver et klart samtykke fra dig, f.eks. behandlinger, der ikke er nødvendige for, at vi kan opfylde en kontrakt, eller af ikke-juridiske grunde som marketing og kundeundersøgelser. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Som registreret har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage. YouSee sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke.

YouSee opbevarer dokumentation for at bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger. 

 

3 Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre, at kun de relevante personer har adgang til dine personlige oplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i YouSees kunderejse, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig en service eller et produkt. Afhængigt af hvilken opgave, der skal udføres, får medarbejderen kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler undtagelsesvist oplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:

 • Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
 • Med dit samtykke: Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for YouSee, når du har givet dit samtykke til det.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, anden regulering, retlige processer  eller for at efterkomme  berettigede anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne håndhæve vores vilkår til den enkelte service, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, bedrageri, sikkerheds- eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på TDC Groups ejendom, vores brugere eller offentligheden, som krævet i lovgivningen  eller som i øvrigt er tilladt.
Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land udenfor EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine oplysninger derfor overføres udenfor EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger indenfor EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles indenfor EU eller i et tredjeland.

Du kan læse mere om, hvilke typer af oplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under Produkter og services, og om, hvorvidt en underleverandør behandler dine oplysninger indenfor EU eller i et tredjeland.

3.2 Opbevaring af oplysninger

YouSee ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere end loven kræver, end det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig, eller end det er nødvendigt for at kunne spore dine oplysninger i tilfælde af hændelser, tvister osv. Vi kan også gemme dine oplysninger et stykke tid efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine oplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel politik om, hvor længe vi gemmer bestemte typer oplysninger, der kan dog være undtagelser fra politikken, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under Produkter og services, der indeholder informationer om, hvor længe oplysningerne gemmes for hvert produkt eller service.  

Vi ønsker også sikre, at datalagringstiden (den periode, vi gemmer dine oplysninger), som vi har i vores egne systemer, også gælder for vores underleverandører. De ønsker ikke at gemme dine oplysninger længere, end vi gør.

4 Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

For at sikre, at behandlingen af dine oplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et informationssikkerhedsstyringssystem baseret på best practice ISO27001 og F & P (Forsikring & Pension) standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at YouSees IT-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Du kan læse mere om, hvordan TDC Group arbejder med informationssikkerhed her

VI lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller. Du kan læse mere om disse krav under Produkter og services.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både i YouSee og hos vores underleverandører, så vi sikrer, at hele serviceforsyningenskæden er sikker. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, f.eks. sårbarheds- og penetrationstests både på vores egne systemer og på systemer, der er vært eller drives af vores underleverandører til verifikation af implementeringer.

Nogle af vores tjenester er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, TDC Group og YouSee bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

5 Dine rettigheder

Vi respekterer dine rettigheder, og de oplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til, korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine oplysninger. YouSee handler i overensstemmelse med EU-reglerne og dansk lovgivning.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personlige oplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke oplysninger vi og vores betroede partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af din ret til at få adgang til, korrigere, eksportere, slette eller frabede dig behandlingen af dine oplysninger.

5.1. Oplysningspligt

Som YouSee-kunde har du ret til at få oplysning om de personlige oplysninger, som vi behandler.  

De personlige oplysninger, som YouSee kan give dig oplysning om, afhænger af hvilke tjenester og produkter du bruger. Du kan læse mere om følgende oplysninger under privatlivspolitikken for de enkelte produkter:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og vigtigheden af profilering eller automatiserede beslutninger udført på baggrund af dine personlige data. Hvis det er relevant, ’Safeguard’ er anvendt ved internationale overførsler.

Du kan også bede om at få en kopi af dine personlige oplysninger. Læs mere under Ret til indsigt længere nede på denne side.

5.2. Ret til indsigt

Som kunde hos YouSee har du ret til at få dine personlige oplysninger tilsendt. For at beskytte dine personlige oplysninger, skal TDC Group bekræfte din identitet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

De personlige oplysninger, som YouSee kan sende til dig, afhænger af hvilke tjenester og produkter, du bruger. I tilfælde af, at YouSee behandler personlige oplysninger om dig, kan vi på din anmodning sende dig informationer om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke typer af dine personlige oplysninger, vi behandler.
 • Den tid, vi gemmer personoplysningerne.
 • Hvor vi har oplysningerne fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevant, detaljerne og betydningen af profilering eller automatiserede beslutninger på dine personlige data. Hvis det er relevant, Safeguard er anvendt internationale overførsler.

Du kan anmode om at få overført dine oplysninger yousee.dk/indsigt. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at overførslen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

5.3. Ret til at korrigere

YouSee sikrer, at de opbevarede og indsamlede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

YouSee har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager en anmodning fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.4. Ret til sletning

YouSee har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personlige oplysninger, der ikke er omfattet af loven, har YouSee en standard slettepolitik for at sikre, at ingen personlige oplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personlige oplysninger slettet af TDC Group, når:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du er ikke længere kunde hos YouSee, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne).
 • Du trækker dit samtykke tilbage (se samtykke).
 • Du gør indsigelse, og vi ikke har en legitim grund til at behandle dine oplysninger.
 • Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning. Du har ikke ret til at få slettet dine personlige oplysninger, når behandlingen er nødvendig:
 • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
 • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
 • af hensyn til almen interesse.
 • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
 • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få slettet dine oplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til YouSee. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet. Det gælder, når: 

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og behandlingen foretages automatisk (elektronisk)

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod YouSees behandling af dine personoplysninger hvis behandlingen er i strid med persondatareglerne eller anden lovgivning. Hvis indsigelsen er berettiget vil YouSee begrænse behandlingen som beskrevet nedenfor.

5.7. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personlige oplysninger, når:

 • Du mener, at oplysningerne er forkerte. YouSee standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at oplysningerne er korrekte.
 • Behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet oplysningerne, kan du få standset behandlingen.
 • YouSee ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.
 • Dine personoplysninger er begrænsede. Der er tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Personlige oplysninger, der ikke er gemt, behandles kun:
  • med dit samtykke.
  • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav.
  • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.
  • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

Hvis du har fået begrænset behandlingen af dine personoplysninger, informerer vi dig inden begrænsningen af behandlingen er løftet.

6 Generel information om datasikkerhed og privatlivspolitik i TDC

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

TDC Groups databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at YouSee og vores partnere og underleverandører lever op til databeskyttelsesforordningen og til de sikkerhedskrav, vi mener er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af persondatareglerne og klager som ikke kan løses af YouSee.

6.2 Ændringer i politikken

Vi gennemgår løbende privatlivspolitikken og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af oplysninger, og denne webside vil derfor afspejle dette. Sker der ændringer i de produkter eller services du modtager, får du en email fra os, der beskriver det.

Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.