Hjælp til internetHvordan laver jeg en port forward på mit modem?

Først skal du logge ind i dit modems opsætningsmenu.

Inden du laver en port forward til modemmet, skal du sikre dig, at modemmet altid vil få samme ip-adresse fra din router. Derfor skal du lave en ip-reservering.

Sådan laver du en IP-reservering

1. Først klikker du på menupunktet  Basic.

2. Herefter klikker du på DHCP menupunktet.

I feltet DHCP Client skal du markere den enhed, eksempelvis din pc, der skal modtage din port forwarding.

4. Du vælger den forbindelse, der passer til din MAC-adresse eller ip-adresse. Og herefter vælger du Select.

5. Herefter kan du se, at den forbindelse, du har valgt, ændrer sig til STATIC IP ADRESS i feltet Expires

6. Du har nu lavet en ip-reservering. Og du kan så gå i gang med at oprette en port forward.

Sådan opretter du en port forward

1. Først klikker du på Advanced.
2. Som det næste klikker du på Forwarding.

Bemærk, at værdierne på billedet blot er eksempler.

3. Under Local IP skriver du den  ip-adresse, du fandt, da du lavede ip-reserveringen.

4. Under Local Start Port vælger du dit ip-startport-nummer på lokalnetværket.

5. Ved Local End Port skriver du dit ip-slutport-nummer på lokalnetværket.

6. Herefter indtaster du dit Modems WAN IP adresse under External IP. Denne angives normalvis som 0.0.0.0

7.  Under External Start Port indtaster du dit ip-startport-nummer på WAN siden.

8. Ved External End Port indtaster du dit ip-slutport-nummer på WAN siden.

9. Nu skal du under Protocol vælge enten TCP, UDP eller BOTH.

10. Under Description kan du selv vælge hvad du vil kalde din port forward regel.

11. Under Enabled aktiverer du din port forward ved at vælge On.

12. Som det sidste klikker du på Apply, og din port forward er aktiveret.

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen