Hjælp til bredbåndHvordan laver jeg en port forward på mit modem?

Først skal du logge ind i dit modems opsætningsmenu.

Inden du laver en port forward til modemmet, skal du sikre dig, at modemmet altid vil få samme ip-adresse fra din router. Derfor skal du lave en ip-reservering.

Sådan laver du en IP-reservering

1. Først klikker du på menupunktet  Basic.

2. Herefter klikker du på DHCP menupunktet.
Menu punkt hvor man opretter IP reservering på Sagem Modem
3. I feltet DHCP Client skal du markere den enhed, eksempelvis din pc, der skal modtage din port forwarding.

4. Du vælger den forbindelse, der passer til din MAC-adresse eller ip-adresse. Og herefter vælger du Select.
IP reservering på Sagem modem, hvor man vælger Mac og IP adresse
5. Herefter kan du se, at den forbindelse, du har valgt, ændrer sig til STATIC IP ADRESS i feltet Expires.

6. Du har nu lavet en ip-reservering. Og du kan så gå i gang med at oprette en port forward.
IP reservering på Sagem modem visning af statisk IP

Sådan opretter du en port forward

1. Først klikker du på Advanced.
Billede af menupunkt vedrørende Port forward til Sagem modem
2. Som det næste klikker du på Forwarding.
Menupunkt Forwarding til Port forward på Sagem modem

Bemærk, at værdierne på billedet blot er eksempler.

3. Under Local IP skriver du den  ip-adresse, du fandt, da du lavede ip-reserveringen.

4. Under Local Start Port vælger du dit ip-startport-nummer på lokalnetværket.

5. Ved Local End Port skriver du dit ip-slutport-nummer på lokalnetværket.

6. Herefter indtaster du dit Modems WAN IP adresse under External IP. Denne angives normalvis som 0.0.0.0

7.  Under External Start Port indtaster du dit ip-startport-nummer på WAN siden.

8. Ved External End Port indtaster du dit ip-slutport-nummer på WAN siden.

9. Nu skal du under Protocol vælge enten TCP, UDP eller BOTH.

10. Under Description kan du selv vælge hvad du vil kalde din port orward regel.

11. Under Enabled aktiverer du din port forward ved at vælge On.

12. Som det sidste klikker du på Apply, og din port forward er aktiveret.


Billeder af indstillinger på Sagem modem vedrørende Port Forward

Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.