Hjælp til YouSee MailOpsætning af din YouSee Mail i mac OS 10.10

Når du har oprettet en YouSee Mail-konto, har du mulighed for at modtage e-mails på både din pc, mac, mobil eller tablet. Du kan bruge din YouSee Mail på flere enheder samtidig, efter du har opsat din e-mail-konto på dem.

Du skal bruge din YouSee Mail adgangskode

Før du vælger, hvilken enhed du ønsker at opsætte din YouSee Mail på, skal du have din mailadresse og adgangskode klar. Det er ikke sikkert, at den valgte adgangskode til YouSee Mail er den samme som til dit YouSee Login, medmindre du genbrugte adgangskoden til begge login.

Få hjælp til din YouSee Mail adgangskode

Bemærk, at vi ikke kan hjælpe dig med opsætningen af din YouSee Mail over telefonen. Du skal følge vores trin for trin-vejledninger, når du vil opsætte din e-mail-konto på mac.

Inden du starter

Før du går i gang med opsætningen af YouSee Mail på din Mac, skal du sikre dig, at du ikke allerede har opsat en anden e-mail-konto. Du sletter nemlig alle eksisterende e-mails, hvis du har brugt en anden e-mail-konto før. Du skal derfor tage backup eller videresende e-mails, du ønsker at beholde, inden du opsætter din YouSee  Mail.

Første gang, du opsætter en e-mail-konto

Vejledningen viser dig, hvordan du opretter en e-mail-konto i mac OS 10.10, hvis det er første gang, du bruger Apple Mail.

1. Åben Mail

2. Markér Tilføj anden postkonto...

 • Klik på Fortsæt

3. I Tilføj en e-mailkonto skal du gøre følgende

 • Fulde navn: Skriv dit navn
 • E-mailadresse: Indtast din YouSee e-mail-adresse
 • Adgangskode: Indtaste din YouSee Mail adgangskode Få hjælp til din adgangskode
 • Klik på Næste

4. I Info om server til indgående post skal du gøre følgende:

 • Kontotype: Vælg IMAP eller POP3
 • Postserver: 
  Hvis du har valgt IMAP:    imap.yousee.dk
  Hvis du har valgt POP: pop3.yousee.dk
 • Brugernavn: Indtast dit brugernavn
 • Adgangskode: Indtast din adgangskode
 • Klik på Næste

5. En besked om Yderligere kontooplysninger kræves kommer frem

 • Klik på Næste

6. I Info om server til indgående post skal du gøre følgende:

 • Port: Indtast 995
 • Markér med flueben Brug SSL
 • Klik på Næste

7. I Info om server til udgående post skal du gøre følgende:

 • SMTP-server: Indtast asmtp.yousee.dk
 • Brugernavn: Indtast din YouSee e-mail-adresse
 • Adgangskode: Indtast din YouSee mail adgangskode
 • Klik på Opret

8. En besked om Yderligere kontooplysninger kræves kommer frem

 • Klik på Næste

9. I Info om server til udgående post skal du gøre følgende:

 • Port: Indtast 587
 • Markér med flueben Brug SSL
 • Klik på Næste

10. Din e-mail-konto er nu oprettet. Du kan tjekke, at du har fået oprettet din konto korrekt ved at vælge fanebladet Konti

11. Vælg fanebladet Kontooplysninger

 • Vælg boksen ud for Server til udgående post
 • Klik på Rediger SMTP-serverliste i boksen

12. Tjek at der står asmtp.yousee.dk i Servernavn

13. Vælg fanebladet Avanceret

 • Tjek at Brug standardporte er markeret
 • Du kan også markere Brug speciel port og indtaste 465. Markér i så fald Brug SSL med flueben
 • Klik på OK

14. Luk Apple Mail. Klik på Arkiver, hvis du bliver spurgt om det

Din Apple Mail er nu opsat korrekt til YouSee Mail. Du skal nu lukke e-mail-programmet og starte det igen, før du kan modtage og afsende e-mails. God fornøjelse med din e-mail fra YouSee.

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen