Hjælp til Mobil og Mobilt BredbåndSådan fungerer det, når du køber tjenester via sms

En indholdstakseret tjeneste er en tjeneste eller vare, du køber via sms, fx til numre som 1201 eller 1955.

Indholdstakserede tjenester kan være:

 • Digitale tjenester som mobilspil, ringetoner, donationer, konkurrencer, afstemninger, billeder
 • Fysiske tjenester som togbilletter, busbilletter, parkering og andre tjenester, hvor du bruger din mobil til at betale for tjenesten.

Hvem udbyder indholdstakserede tjenester?

Indholdstakserede tjenester udbydes såvel af YouSee selv som af en række indholdsudbydere. I begge tilfælde vil du kunne se, at vi opkræver beløbet for brugen af tjenesterne over din mobilregning eller via din taletidskonto, hvis du har taletid.

Hvordan køber man indholdstakserede tjenester?

For at købe en indholdstakseret tjeneste skal du typisk sende en sms med en bestemt kode (fx SANG 4) til et firecifret nummer (fx 1212). Prisen for de indholdstakserede tjenester bliver trukket fra din mobilregning eller trukket fra saldoen på MobilTid-kortet, hvis du er MobilTid-kunde. Du hæfter for alt forbrug på din mobiltelefon, inklusive indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis du overlader brugen af din mobil til andre.

Du har normalt 14 dages fortrydelsesret, når du bestiller en indholdstakseret tjeneste. Din fortrydelsesret bortfalder dog, hvis du i forbindelse med bestillingen aktivt bliver spurgt, om du vil afstå din fortrydelsesret og svarer ja til dette.

Visse indholdstakserede tjenester fungerer ligesom et abonnement og kræver derfor, at du selv aktivt afmelder servicen, før den stopper med at trække penge fra din saldo.

Hvordan afmelder jeg en indholdstakseret tjeneste?

Modtager du indholdstakserede sms'er, som du ikke længere ønsker? Hvis du er tilmeldt en indholdstakseret tjeneste, hvor du bliver opkrævet et beløb hver uge eller for hver sms, som du modtager, kan du afmelde tjenesten.

I hver enkelt meddelelse, du modtager, skal indholdsudbyder angive både pris og information om, hvordan du afmelder sms'erne: kodetekst + STOP (fx “AJAX STOP”). Denne procedure skal du følge. Når du opsiger en abonnementslignende tjeneste, har du krav på at modtage bekræftelse på opsigelsen. Hvis det ikke virker, skal du kontakte udbyderen af tjenesten for at afmelde dig.

Hver udbyder har et 4-cifret servicenummer. Du kan på din forbrugsoversigt se, hvilket nummer der opkræver dig for tjenesten. Kontakt udbyderen på det telefonnummer, som er oplyst i listen. Serviceudbyderen kan afmelde dig, så du fra dags dato ikke længere modtager beskeder.

Bemærk, at der på de fleste tjenester er 14 dages fortrydelsesret, så du kan kontakte serviceudbyderen og få dine penge refunderet.

Hvordan spærrer jeg for køb af indholdstakserede tjenester?

Du kan spærre for køb af indholdstakserede tjenester via Mit YouSee.

 1. Log ind på Mit YouSee.  
 2. Vælg det mobilnummer i menuen til venstre, som du gerne vil sætte spærring på.
 3. Vælg Spærret for indh. tjenester under Indstillinger og klik på Tilmeld.

Du kan også kontakte vores kundeservice. Senest 24 timer herefter vil der være lukket for din adgang til disse tjenester.

En spærring har først effekt fra næste gang, du skal betale for en indholdstakseret tjeneste. Hvis du abonnerer på en forudbetalt tjeneste vil leveringen fortsætte, indtil du skal betale næste gang.

Bemærk, at du kan bruge Saldomaks til at sætte et forbrugsloft, som også virker i forhold til indholdstakserede tjenester. Hvis du har oprettet Saldomaks til dit abonnement, og den aftalte beløbsgrænse er nået, vil du ikke kunne modtage eller betale via indholdstakserede sms'er eller mms'er.

Der kan være tilfælde, hvor du får indtryk af, at du foretager en betaling via en indholdstakseret sms, selvom beløbsgrænsen er nået. Det kan fx være i forbindelse med en tv-indsamling, hvor du donerer et beløb via en indholdstakseret sms. Det skyldes tekniske forsinkelser, men du vil aldrig blive faktureret for sådanne donationer, hvis de foretages, efter beløbsgrænsen er nået.

Kan jeg klage over indholdstakserede tjenester?

Hvis du er utilfreds med indholdet i en indholdstakseret tjeneste, kan du henvende dig til leverandøren af indholdet.

Hvis du derimod mener, at opkrævningen for brug af indholdstakserede tjenester ikke er korrekt og ikke overholder gældende retningslinjer i rammeaftalen, kan du klage. Det gælder, hvis du mener regningen er blevet for høj, enten fordi beløbsgrænserne i rammeaftalen ikke er overholdt, eller fordi den aftalte Saldomaks-grænse på dit abonnement er overskredet.

Du kan indsende din klage på vores klageside for forbrugsklager. Hvis du har spørgsmål til din klage, kan du henvende dig til vores kundeservice.

Se vilkår for mobilbetaling i dokumentet Abonnementsvilkår for YouSee's mobiltjenester (PDF).

 • Indholdstakserede tjenester skal udover at overholde dansk lovgivning også følge en rammeaftale/brancheaftale, som indeholder retningslinjer for indholds- og betalingstjenester, herunder beløbsgrænser, informationskrav med mere. Udbyderen skal bl.a. oplyse prisen på tjenesten, udover almindelig sms- eller datatakst. Det er også et krav, at udbyderen oplyser, at du har 14 dages fortrydelsesret. Hvis udbyderen kræver, at du frafalder din fortrydelsesret ved køb af en tjeneste, skal du først acceptere dette. Se gældende regler og retningslinjer på rammeaftalen.dk.

  Her er de vigtigste beløbsgrænser:

  • En enkeltstående digital tjeneste må maksimalt koste 150 kr.
  • Et fortløbende abonnement på en digital tjeneste må maksimalt koste 200 kr. per måned.
  • En fysisk vare må maksimalt koste 225 kr.

  Har du bestilt en abonnementstjeneste, og levering fortsætter ud over max. beløbet på 200 kr., har du mulighed for at få det overskydende beløb krediteret ved at indgive en klage. Hvis du bagefter bliver i tvivl om prisen på en tjeneste, du har benyttet, kan du som abonnent få denne oplysning ved henvendelse til Kundeservice ved at oplyse om tidspunktet for modtagelsen af tjenesten.

  Du har desuden mulighed for at rekvirere en specificeret regning (gratis), hvor du vil kunne se det firecifrede nummer, som tjenesten er leveret fra, prisen for tjenesten samt tidspunkt for levering. Hvis du har MobilTid, kan du alene få en specificeret regning, hvis du oplyser MobilTidkortets ICC-nummer (identifikationsnummer) Dette sikrer, at specificerede regningsoplysninger ikke udleveres til uvedkommende.

  Prisen for indholdstakserede tjenester varierer meget, men en rammeaftale mellem de forskellige mobiloperatører har fastlagt beløbsgrænser for, hvor meget de forskellige tjenester må koste. Prisen ved benyttelse af de forskellige tjenester oplyses altid i forbindelse med markedsføringen på hjemmesider og i annoncer, eller når du bestiller tjenesten.

 • TDC har i fællesskab med de øvrige mobiloperatører i brancheaftalen besluttet at indføre nogle begrænsninger vedrørende indholdet af de tjenester, som du kan bestille via mobilen. Herunder kan du se, hvilke begrænsninger, der gælder for indholdstakserede tjenester, som vi opkræver dig for. Indholdstakserede sms-tjenester må ikke være uegnet for børn under 16 år og må ikke indeholde:

  • Beskrivelser af seksuelle eller erotiske forhold
  • Kontaktformidling med henblik på seksuelt samvær eller andre elementer heraf
  • Henvisning til andre tjenester eller numre med seksuelt eller erotisk indhold
  • Beskrivelser af vold
  • Spil, præmiekonkurrencer og lignende i strid med gældende lovgivning
  • Adgangskoder eller lignende, der giver adgang til tjenester med ovenstående indhold

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen