TDC NetPerform

TDC NetPerform er en app til iPhone og Android telefoner, som løbende måler hvor god din dækning og din netforbindelse er, og sender informationerne til TDC.

Hent TDC NetPerform

Du kan hente app'en på Google Play

Se også Vilkår for TDC NetPerform

Hvordan fungerer TDC NetPerform til Android?

Netværksdækning

Når du ringer op eller modtager opkald, vil programmet gemme data om, hvordan og hvor godt telefonen fungerer i forbindelse med TDC's net.

TDC gemmer følgende oplysninger:

 • procentdel af tiden, din telefon er på netværket
 • cell-ID og placering af de telefonmaster du bruger
 • hvordan du bevæger dig imellem masterne, når din telefon er aktiv
 • signalstyrke
 • områder med reduceret eller ingen dækning
 • forbindelsens type (2G, 3G eller 4G)

Internetforbindelse

Når du går på internettet, vil programmet gemme data om, hvordan og hvor godt din telefon fungerer i forbindelse med netværket. Programmet foretager automatisk en test af forbindelsen en gang hver time.

TDC gemmer følgende resultater:

 • hver time foretages test af, hvorvidt din telefon kan forbindes med internettet
 • din upload- og downloadhastighed
 • cell-ID og placering af de telefonmaster du bruger
 • hvordan du bevæger dig imellem masterne, når din telefon er aktiv
 • signalstyrke
 • områder med reduceret eller ingen dækning
 • forbindelsens type (2G, 3G, 4G)
 • hvor lang tid det tager at oprette forbindelse til internettet (”ping”)
 • WiFi-forbindelsens kvalitet samt MAC-adresse på de WiFi-hotspots, din telefon kan ”se” og hvor belastede de er

Opkaldskvalitet og -forbrug

Ved at analysere de tekniske detaljer om netværk, dækning og telefonens signal under opkald, kan TDC optimere din oplevelse af dine opkalds tekniske kvalitet.

TDC gemmer:

 • cell-ID og placering af de telefonmaster, du bruger, samt hvordan du bevæger dig imellem masterne under opkald
 • signalstyrke
 • opkaldslængde
 • hvordan kaldet afsluttes
 • forbindelsens type (2G, 3G eller 4G)

Dataforbrug

Når du bruger data, gemmer TDC tællere for dit forbrug. Det samme sker, hvis din telefon bruger dataene automatisk. Disse oplysninger kan hjælpe os med at optimere netværket.

TDC gemmer:

 • dataforbrug for hver time
 • hvor meget data din telefon bruger, når den er i standby mode
 • datamængderne opdelt på WiFi og mobilnetværk

Apps

Ved at analysere geografiske tendenser i dataforbruget, kan vi fordele kapaciteten til datatunge applikationer på din telefon.

TDC gemmer:

 • hvilke programmer, der er installeret på din telefon
 • hvilke programmer, der startes i løbet af en dag
 • hvor lang tid det enkelte program bliver anvendt
 • hvor meget data og hvor hurtigt, hver applikation sender og modtager data

Enhedsoplysninger

TDC gemmer data for at få et indblik i, hvor godt vores brugeres telefoner fungerer teknisk.

TDC gemmer:

 • telefonmærke og -model
 • operativsystem
 • firmware-version
 • hardware-egenskaber
 • sprog
 • batteritilstand
 • hukommelsesforbrug
 • tid siden sidste genstart

Lokation

Ved at måle og gemme data fra din telefon kan TDC angive, hvilken mast og WiFi hotspot, din telefon bruger. Når din telefon bruger GPS, kan vi lokalisere din placering og hastighed mere præcist. Det gør os i stand til at identificere områder med dårlig dækning og gøre dem bedre for dig og andre brugere.Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.