YouSee Voicemail App

Alle der har et YouSee-mobilabonnement kan frit hente appen YouSee Voicemail, som giver dig et lynhurtigt overblik over dine telefonsvarerbeskeder

Privatpolitik

for applikationen YouSee Voicemail

Du bedes læse teksten grundigt igennem.

Som kunde hos YouSee har du mulighed for at bruge applikationen YouSee Voicemail i forbindelse med dit mobilabonnement. Applikationen er en Visual Voicemail, som udbydes og håndteres af virksomheden CubeIO A/S (CubeIO). CubeIO er derfor også dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles og behandles i forbindelse med din anvendelse af applikationen. Både YouSee og CubeIO er en del af TDC Group. CubeIO indsamler og behandler alene personoplysninger, der er nødvendige for, at du kan benytte din voicemail via applikationen. Personoplysningerne deles ikke med andre parter.

I denne privatlivspolitik beskrives forhold omkring indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

Dine oplysninger

Når du har hentet applikationen YouSee Voicemail, skal du indtaste dit telefonnummer. I den forbindelse verificeres det, at du er kunde hos YouSee og dermed har adgang til at benytte applikationen. Applikationen får samtidig adgang til dine oprindelige viderestillinger. Viderestillingerne gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform i tilfælde af, at du ikke længere ønsker at anvende den visuelle voicemail og igen skal anvende de oprindelige viderestillinger.

Kontaktbog

Har du accepteret, at applikationen får adgang til din kontaktbog, anvendes adgangen til at vise dine kontakters navne. Dette sker, således at du i forbindelse med brug af applikationen ikke blot får vist et telefonnummer, men derimod navnet på den kontakt, der har ringet til dig.

Billeder

Såfremt du har tilknyttet billeder til en eller flere af dine kontakter i din kontaktbog, har applikationen også adgang til at bruge disse, forudsat at du har accepteret dette. Billederne vises i applikationen sammen med navnet på den kontakt, der relaterer sig til det pågældende telefonnummer.

Telefonsvarerhilsen

Din telefonsvarerhilsen gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform og afspilles, når der ringes ind på dit telefonnummer, og du ikke svarer. Din velkomsthilsen opbevares alene på CubeIO’s platform, indtil du sletter hilsenen via applikationen.

Voicemailbeskeder

 Applikationen gemmer alle indkomne voicemailbeskeder, så du kan aflytte disse, når du ønsker det. Voicemailbeskederne gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform, indtil du sletter dem via applikationen.

Samtykke

Når du accepterer denne privatlivspolitik giver du samtidig samtykke til, at CubeIO indsamler og behandler de personoplysninger, der er angivet ovenfor. Afgivelse af samtykke er frivilligt. Afgiver du ikke dit samtykke, vil det dog have den konsekvens, at du ikke kan anvende applikationen.

Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dette vil dog ikke påvirke den indsamling og behandling, der er sket forud for din tilbagekaldelse af samtykket. Tilbagekalder du dit samtykke, kan du ikke anvende applikationen efter tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Opbevaringsperiode

 Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor angivne formål. Oplysningerne slettes dog senest i forbindelse med, at du afslutter dit kundeforhold hos YouSee.

Dine rettigheder

 Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du fx finder, at dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte YouSee på telefon 70 70 40 40 eller skrive til kundeservice.

CubeIO A/S
Telegade 2
Høje Taastrup
3630 Taastrup


Dato: Januar 2017