YouSee Voicemail

Har du et YouSee Mobil-abonnement, så har du også en gratis YouSee Voicemail. Din voicemail sørger for, at du ikke går glip af beskeder, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning.

Sådan bruger du funktionerne i YouSee Voicemail Mobil 

Når du opretter et mobilabonnement hos YouSee følger der voicemail med i abonnementet. 

Med YouSee Voicemail får du en masse funktioner:

 • Når der er indtalt en besked på din voicemail, får du en sms
 • Du aflytter beskeder ved at ringe til dit Voicemail-nummer
 • På din voicemail kan der gemmes op til 25 beskeder
 • Nye beskeder, du ikke har hørt endnu, gemmes i 30 dage
 • Beskeder, du har hørt, bliver gemt i 10 dage
 • Du kan indtale en personlig velkomsthilsen

Din YouSee Voicemail er som udgangspunkt slået til. Det koster almindelig minuttakst at ringe op til din voicemail og aflytte dine beskeder.


For at sætte din voicemail op, skal du bruge dit voicemail-nummer. Voicemail-nummeret står på din ordrebekræftelse. 

Du kan også finde dit voicemail-nummer i Mit YouSee ved at klikke på Mit abonnement ud for dit mobilnummer og på Vis ud for Voicemail.

Bemærk, denne vejledning gælder ikke hvis du benytter YouSee Voicemail-appen. Der skal du i stedet bruge denne vejledning.
Hvis du bruger appen, kan du ikke finde dit voicemailnummer i Mit YouSee.

Voicemailnummeret til YouSee Voicemail-appen er 23 50 06 00.

Kom i gang med din YouSee Voicemail

Vi gennemgår her de vigtigste funktioner, som følger med YouSee Voicemail, så du kan få mest muligt ud af den. Vi fortæller dig også, hvordan du bruger funktionerne. 

YouSee Voicemail sættes op og ændres via en menustruktur. Du får fat i menuen ved at ringe op til dit voicemail-nummer. Se menuoversigt for YouSee Voicemail (PDF)

 

 • Første gang du ringer til din Voicemail, bliver du bedt om at oprette en adgangskode samt indtale dit navn og en personlig velkomsthilsen. 

  Navnet bruges som en del af den automatiske velkomst, der afspilles, hvis du vælger ikke selv at indtale en personlig hilsen.

  Adgangskoden skal benyttes, hvis du ønsker at aflytte din voicemail fra en anden telefon eller fra udlandet.

  Få besked af YouSee Voicemail, når du har beskeder

  YouSee Voicemail er indstillet til automatisk at sende dig en sms, når der er indtalt en ny besked. Meddelelsen vises på telefonens display ved et symbol, som ofte er en konvolut.


  Modtag en sms, når nogen ringer uden at lægge en besked

  Du kan aktivt til- og fravælge at modtage en sms, når nogen ringer til dig uden at lægge en besked:
  • Ring til dit YouSee Voicemail-nummer
  • I hovedmenuen vælger du Indstillinger ved at taste 3
  • Vælg Hvem har ringet ved at taste 6

  Følg instruktionen og vælg, om du vil aktivere eller deaktivere funktionen.

   
 • Velkomsthilsen på Voicemail

  Du kan gøre din YouSee Voicemail personlig ved at indtale en personlig velkomsthilsen til dem, som ringer til dig. Det øger sandsynligheden for, at der bliver lagt en besked til dig, hvis du ikke selv kan besvare opkaldet.

  Har du samlet både mobil- og fastnettelefoni hos os, skal du i stedet benytte vores vejledninger til Duét.


  Indtal dit navn, hvis du ikke laver personlig velkomsthilsen

  Første gang du ringer til din YouSee Voicemail, bliver du bedt om at indtale dit navn og en velkomsthilsen. Nummeret til din YouSee Voicemail finder du på din ordrebekræftelse og er som oftest automatisk indkodet i din telefon.
  Navnet bruges som en del af den automatiske velkomst, der afspilles, hvis du vælger ikke selv at indtale en personlig hilsen.


  Indtal en international velkomsthilsen, når der ringes op fra udlandet

  Du kan indtale en personlig international velkomsthilsen, som afspilles for folk, der ringer dig op fra udenlandske numre. Din personlige velkomsthilsen vil i det tilfælde automatisk blive erstattet af din internationale hilsen. Har du kun indtalt dit navn, vil opkald fra udenlandske numre ligeledes blive besvaret med en engelsk velkomsthilsen.


  Sådan aflytter du din velkomsthilsen
  • Ring op til din YouSee Voicemail 
  • Tast 2 for at vælge Muligheder for velkomsthilsener
  • Tast 1 for at høre den aktive danske velkomsthilsen
  • Eller tast 2 for at høre din internationale velkomsthilsen

  Sådan indtaler du en ny velkomsthilsen

  • Ring op til din YouSee Voicemail
  • Tast 2 for at vælge Muligheder for velkomsthilsener
  • Tast 1 for at vælge Indtal ny velkomsthilsen eller 2 for at ændre den internationale velkomsthilsen
  • Indtal - tast 1
  • Gem - tast 2
  • Slet - tast 3
  • Tilbage - tast *
  • Få hjælp - tast 0
 • Aflyt og administrer dine beskeder i Voicemail

  I YouSee Voicemail kan du aflytte, slette og gemme de beskeder, som andre har indtalt. Når du ringer til dit YouSee Voicemail-nummer, får du med det samme at vide, hvor mange nye beskeder, du har modtaget.
   
  Aflyt nye beskeder
  • Aflyt beskeder - tast 1

  Under aflytning af en besked kan du:

  • Slette beskeden - tast 2
  • Gemme beskeden - tast 3
  • Få afsender information - tast 4
  • Gå tilbage til forrige menu - tast *
  • Få vejledning i Voicemail - tast 0

  Efter aflytning af en besked kan du:

  • Ringe tilbage - tast #
  • Aflytte beskeden igen - tast 1
  • Slette beskeden - tast 2
  • Gemme beskeden - tast 3
  • Få afsenderinformation - tast 4
  • Modtage afsenderinformation på SMS - tast 5
  • Lægge på, når du er færdig med at aflytte og administrere dine beskeder

  Aflyt gemte beskeder

  Du kan når som helst få afspillet dine gemte beskeder igen ved at ringe op til YouSee Voicemail.

  • Aflyt først dine nye beskeder. Herefter afspilles de gemte beskeder
  • Aflytning af gemte beskeder foregår på samme måde som nye beskeder

  Så længe gemmes dine beskeder
  Dine nye beskeder gemmes automatisk i din YouSee Voicemail, så du kan aflytte dem, når du har mulighed for det. Har du brug for det, har du også mulighed for at gemme dine aflyttede beskeder, når du har hørt dem.

  Uaflyttede beskeder: Gemmes i 30 dage. Herefter slettes de.

  Aflyttede beskeder: Gemmes i 10 dage. Herefter slettes de.
  Du kan have 25 beskeder af 4 minutters varighed liggende.

   

 • Du har mulighed for at aflytte dine YouSee Voicemail-beskeder fra udlandet eller fra en anden telefon. Du har også mulighed for at slette og gemme beskeder.

   
  Fælles Voicemail-nummer

  Er dit Voicemail nummer et af følgende numre, har du det, vi kalder et Fælles Voicemail-nummer:

  • 51 10 00 20
  • 20 17 17 17
  • 21 11 11 11
  • 23 23 23 23
  • 29 59 59 59
  • 29 30 30 30
  • 23 12 12 12


  Guide til aflytning med Fælles Voicemail-nummer

  Har du et Fælles Voicemail-nummer, skal du gøre følgende

  • Ring op til din YouSee Voicemail (husk +45 fra udlandet)
  • Tast dit mobilnummer og afslut med #
  • Du hører nu din personlige velkomsthilsen. Vent ca. 2 sekunder
  • Tast # og herefter din adgangskode. Afslut med #
  • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder

  Du kan også gøre som følger:

  • Ring op til 20171819 (husk +45 fra udlandet)
  • Tast dit mobilnummer og afslut med #
  • Tast # og herefter din adgangskode. Afslut med #
  • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder


  Individuelt Voicemail-nummer

  Har du ikke et af de ovenstående Voicemail numre, har du et individuelt Voicemail-nummer.

  Guide til aflytning med Individuelt Voicemail-nummer

  Har du et individuelt Voicemail-nummer, skal du gøre følgende:

  • Ring op til dit YouSee Voicemail-nummer (husk +45 fra udlandet)
  • Du hører nu din personlige velkomsthilsen. Vent ca. 2 sek.
  • Tast og herefter din adgangskode. Afslut med #
  • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder

  Du kan også gøre som følger:

  • Ring op til 20171819 (husk +45 fra udlandet)
  • Tast dit mobilnummer og afslut med #
  • Tast # og herefter din adgangskode. Afslut med #
  • YouSee Voicemail vil nu afspille dine beskeder
 • Alle mobilabonnementer hos YouSee er automatisk indstillet til at viderestille opkald til YouSee Voicemail, når din mobiltelefon er uden for dækning, ikke besvares eller er optaget. 
  Du kan ændre dine viderestillinger på flere forskellige måder.
   
  Du kan gøre det via telefonens menu. Du kan læse mere under Viderestilling
   
  Du kan gøre det via Mit YouSee appen (iOS og Android) eller via Mit YouSee online. Desværre er det ikke alle abonnementer der har adgang til viderestillingsmenuen online endnu. 
   
  Du vil også kunne benytte GSM koder, her skal du være opmærksom på at hvis du har et nyt abonnement med WiFi Opkald, vil GSM koder ikke virke på alle telefoner. Beskrivelse af viderestillingskoderne finder du herunder.
   

  Viderestillingskoder

  • Kode 21 - Viderestilling af alle opkald
  • Kode 61 - Mobiltelefonen besvares ikke
  • Kode 62 - Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækning
  • Kode 67 - Mobiltelefonen er optaget

  Bemærk, at koderne 61 og 67 godt kan være aktiveret samtidigt. Aktiveres kode 21, træder kode 61 og 67 dog ud af kraft, ligesom de automatisk aktiveres igen, når kode 21 deaktiveres.

  Det er altid muligt at ændre dine viderestillinger, ligesom der kan viderestilles til et hvilket som helst andet dansk telefonnummer (dog ikke 80- og 90- numre eller særtjenester).

   

  Slå viderestilling til med GSM koder
  For at slå viderestilling til skal du skrive *viderestillingskode*dit Voicemail nummer #
  Viderestilling til andet nummer:*viderestillingskode*telefonnummer #

  Slå viderestilling fra

  Tast #viderestillingskode #

   
 • Der går som udgangspunkt 15 sekunder før ubesvarede opkald sendes til din voicemail. Du kan indstille din voicemail til at vente helt op til 30 sekunder, før den slår til.

  Du kan det via Mit YouSee appen (iOS og Android) eller via Mit YouSee online. Desværre har ikke alle abonnementer adgang til viderestillingsmenuen online endnu. 
   
  Du vil også kunne benytte GSM koder. Her skal du være opmærksom på at hvis du har et nyt abonnement med WiFi Opkald, vil GSM koder ikke virke på alle telefoner. 

  Sådan gør du:
  Tast: *61*voicemailnummer**tid# (TID kan være: 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder)
   
  Skal du eksempelvis ændre voicemail-tiden til 30 sekunder skal du taste: *61*voicemailnummer**30#

  Afslut ved tryk på opkaldsknappen på din telefon

   
 • Adgangskode til Voicemail

  Hvis du ønsker at aflytte din YouSee Voicemail fra andre telefoner eller i udlandet, skal du oprette en adgangskode. En adgangskode forhindrer desuden uvedkommende i at få adgang til dine beskeder på YouSee Voicemail.
   
  Sådan opretter du en adgangskode


  Første gang du ringer op til YouSee Voicemail, bliver du bedt om at oprette en selvvalgt adgangskode. Det kan fx være samme kode, som du bruger, når du tænder din mobiltelefon.

  • Ring til din YouSee Voicemail. Du bliver bedt om at indtaste adgangskode
  • Indtast en ny adgangskode på 4-10 cifre (de må ikke være ens, fortløbende eller de sidste 4 cifre i dit telefonnummer)
  • Læg på for at afslutte

  Sådan ændrer du din adgangskode

  Du kan altid ændre din adgangskode til YouSee Voicemail - også hvis du har glemt din eksisterende kode.

  • Ring til din YouSee Voicemail
  • I hovedmenuen vælger du Indstillinger ved at taste 3
  • Vælg, at du vil ændre din adgangskode ved at taste 5
  • Indtast en ny adgangskode (4-10 cifre)
  • Læg på for at afslutte
  Har du glemt din adgangskode til Voicemail?

  Du har mulighed for at lave en ny adgangskode, ved at ringe til YouSee Voicemail fra din egen mobiltelefon. Dette gælder dog ikke, hvis du har valgt at benytte tvungen adgangskode.

  Sådan indstiller du tvungen adgangskode

  Du kan øge sikkerheden på din YouSee Voicemail ved at kræve, at der altid skal indtastes adgangskode – uanset om du ringer fra dit eget eller andre nummer.

  • Ring til din YouSee Voicemail
  • I hovedmenuen vælger du Indstillinger ved at taste 3
  • Vælg, at du vil ændre din adgangskode ved at taste 5
  • For opsætning af tvungen adgangskode skal du taste 2
  • Slå tvungen adgangskode til/fra ved at taste 1

  Får du en 'Voicemail er i øjeblikket blokeret'-besked?

  Når du skal aflytte eller bruge din YouSee Voicemail fra udlandet eller via en anden mobil end din egen, skal du bruge din adgangskode for at få adgang.

  Taster du forkert adgangskode tre gange, får du beskeden: "Du har indtastet forkert adgangskode 3 gange og din Voicemail-boks bliver derfor låst i 30 minutter. Prøv igen senere. Farvel".

  Blokeringen ophæves automatisk efter 30 minutter.

 • Hvis du ønsker at slå YouSee Voicemail fra kan du gøre det på 3 måder - og du kan også slå voicemail til igen på samme måde.
   
  Du kan gøre det via telefonens menu (læs mere under Viderestilling).
   
  Du kan gøre det via Mit YouSee appen (iOS og Android) eller via Mit YouSee online. Desværre er det ikke alle abonnementer der har adgang til viderestillingsmenuen endnu.


  Du vil også kunne benytte GSM koder, her skal du være opmærksom på at hvis du har et nyt abonnement med WiFi Opkald, vil GSM koder ikke virke på alle telefoner. Beskrivelse af viderestillingskoderne finder du herunder.
   

  Viderestillingskoder

   

  Kode 21 - Viderestilling af alle opkald

  Kode 61 - Mobiltelefonen besvares ikke

  Kode 62 - Mobiltelefonen er slukket eller uden for dækning

  Kode 67 - Mobiltelefonen er optaget

   

  Slå viderestilling fra

  Tast #viderestillingskode#

   

  Slå viderestilling til med GSM koder

  Tast *viderestillingskode*dit Voicemail-nummer#

   

Del din mening med os

Hvordan vil du vurdere siden?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Vi bruger din kommentar til at forbedre yousee.dk.

Find mere hjælp på vores forum eller kontakt os


Bemærk, henvendelser vil ikke blive besvaret.

Relaterede artikler