Persondatameddelelser118 (Oplysningen) Persondatameddelelse

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger – både som bruger af www.118.dk og som registreret person i 118.dk’s systemer.

Om 118.dk’s persondatameddelelse

Når du bruger 118.dk eller er registreret i 118.dk’s systemer, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør.  

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 Købehavn C afgør, til hvilke formål 118.dk må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er derfor ”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores 118.dk Kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at vi har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte 118.dk Kundeservice.

118.dk Kundeservice: 118oplysning@tdc.dk

Du kan også kontakte TDC Groups databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@tdc.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål?

Som registreret i 118.dk’s systemer, behandler vi følgende personoplysninger om dig, såfremt du har afgivet disse oplysninger til dit teleselskab.

 • Telefonnummer
 • Tjenestetype
 • Nummerstart
 • Nummerserie slut
 • Anonymt Abonnement
 • Fornavn
 • Mellemnavn
 • Efternavn
 • Stilling
 • Firmanavn
 • Hemmelig/Udeladt-markering
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Etage
 • Dør
 • Lokalitet (bygningsnavn)
 • Bynavn
 • Postboks
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • C/O-navn
 • Udenlandsk adresse
 • Samtykke til videre anvendelse
 • Tilladte videre anvendelser
 • Specifik anvendelse
 • Leverandør
 • Leverandørløbenummer
 • Leverancetidspunkt
 • Bevægelse
 • Bevægelsestype
 • Bevægelsesdato
 • Listeanvendelse
 • Listetype
Fra Experian A/S modtager vi følgende data fra CVR-registret:
 • KOB Nummer
 • CVR nummer
 • SE nummer
 • Produktionsstedsnummer
 • Aktieselskabsregisterregistreringsnummer
 • Statuskode (ophørt, aktiv m.m.)
 • Selskabsformskode
 • Selskabsnavn
 • C/O Navn
 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Bogstav
 • Lejlighed/sal
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Region
 • Retskreds
 • Ukendt adressemarkering
 • Reklamebeskyttelse
 • Reklamebeskyttelsesdato
 • Telefon
 • Telefon2
 • Telefon3
 • Telefon4
 • Telefax
 • Webadresse
 • Email
 • Antal ansatte-kode
 • Antal ansatte
 • Etableringsår
 • Stiftelsesdato
 • Registreringsdato
 • Vedtægtsdato
 • Børsnoteret
 • Arbejdsgiverstatus
 • Branchekode
 • Branchetekst
 • Regnskabsstart
 • Regnskabslut
 • Valutakode
 • Bruttoomsætning
 • Nettoomsætning
 • Bruttofortjeneste
 • Primært resultat
 • Skat af resultat
 • Resultat
 • Statusbalance
 • Selskabskapital
 • Egenkapital
 • Overskudsgrad
 • Soliditetsgrad
 • Dækningsgrad
 • Kapitalgrad
 • Moderselskabsnavn
 • Moderselskabsland
 • Moderselskabs CVR nummer
 • Kredit rating dato
 • Kredit rating
 • Risikogruppekode
 • Kreditmaksimum valutakode
 • Kreditmaksimum
 • CVR Navn
 • CVR C/O Navn
 • CVR Vejnavn
 • CVR Husnummer
 • CVR Husbogstav
 • CVR Etage
 • CVR Side
 • CVR Postnummer
 • CVR Distrikt
 • CVR Kommunekode
 • CVR Vejkode
 • CVR Region
 • CVR Ansatte på produktionsstedsnummeret
 • CVR Ansatte på CVR Nummeret

Af ovenstående virksomhedsoplysninger anvender vi kun de oplysninger, som er sammenfaldende med oplysninger som vi modtager fra teleselskaberne.

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

Vi behandler dine oplysninger for at kunne levere en nummeroplysningstjeneste, som vi har pligt til at levere efter telelovens regler om forsyningspligt på nummerfortegnelse.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

Dine personoplysninger behandles i en offentlig tilgængelig nummerfortegnelse, med mindre de er markeret som; hemmelig, udeladt eller adressehemmelig.

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Når du bliver registreret i 118.dk’s systemer samler vi personoplysninger fra følgende andre kilder end dig selv:

 • Dit teleselskab
 • CVR-registret

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En retlig forpligtelse efter Telelovens § 14, stk. 2, nr. 4, til at føre en nummerfortegnelse.
 • En berettiget interesse for til at kunne levere en brugbar hjemmeside, til at føre statistik i forhold til brugen af hjemmesiden og til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at YouSee i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun behandler almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Personoplysninger, som indgår i 118.dk’s systemer videregives til offentlige alarmtjenester, politiet, retterne og restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • Personoplysninger, som indgår i 118.dk’s systemer og som ikke af den registreredes teleselskab er markedet som hemmelig, udeladt eller adressehemmelig, videregives til datakøbere til brug for nummeroplysningstjenester og vedligehold af eksistsrende kundedatabaser og kontaktoplysninger.
 • Personoplysninger overlades desuden til 118.dk’s databehandlere med henblik på drift af hjemmesiden.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • En retslig forpligtelse efter Telelovens § 31, stk. 6, til at stille indholdet af 118.dk’s systemer til rådighed for offentlige alarmtjenester, politiet, retterne og restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • En berettiget interesse for 118.dk til at kunne forsyne datakøbere med nummeroplysningsdata, herunder i visse tilfælde til datakøbernes markedsføringsformål. Interesseafvejningen lægger i denne forbindelse særlig vægt på, at datakøberne altid efter telelovens § 31 kan rekvirere disse data direkte hos den registreredes eget teleselskab. 118.dk giver blot mulighed for at videregive disse data i samlet form, idet 118.dk i kraft af sin forsyningspligt på nummeroplysningsområdet allerede er i besiddelse af disse oplysninger.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • 118.dk overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Dansk version

English version

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring 118.dk’s behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte vores Kundeservice 118oplysning@tdc.dk 

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen