PersondatameddelelserYouSee Fastnet Persondatameddelelse

 • Persondatameddelelse for YouSee Fastnet (ISDN / PSTN)

  Når du benytter produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

  I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

  Typer af personoplysninger og formål

  Når du benytter produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

  • Navn 
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • E-mail
  • Kredsløbs ID
  • Spærring for særtjenester og udland
  • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til
  • Permissions
  • Voicemail; indhold og kaldsnumre
  • Saldomax
  • Modtagne opkald
  • Dato, tid og opkaldsvarighed

  De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

  • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, aflytte telefonsvarer og få viderestillet opkald. 
  • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig. 

  Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

  • Cpr-nummer bruges til kreditvurdering ved indgåelse af aftaler samt til validering ved henvendelse til YouSee
  • Vi transmitterer opkald og telefonsamtaler, og registrerer trafikdata til brug for afregning. 
  • Permissions bruges til markedsføring

  Kilder

  Når du benytter produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  indsamler vi personoplysninger fra følgende kilder:

  • Kunder – dig selv

  Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

  Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

  • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  
  • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.

  Videregivelse af dine personoplysninger 

  Personoplysninger vil for eksempel blive videregivet og delt med følgende modtagere:
  TDC Group har en aftale med Accenture Solutions
  Private Limited Plant 3, Godrej & Boyce Complex, LBS Marg, Vikhroli (West),
  Mumbai, Indien om hjælp til indtastning og bogføring af ordre.

  Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

  • YouSee overfører dine personoplysninger til en virksomhed beliggende i USA, der faciliterer regningsdannelsen for dette produkt.

  Det juridiske grundlag for deling af personoplysninger er følgende:

  • Berettiget interesse med henblik på fakturering af kunde for forbrug på det købte produkt. 

  Opbevaringsperiode

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN), jf. bogføringsloven bliver nogle af dine informationer dog gemt i op til 5 år. 

  Sikkerhed for behandlingen 

  For at kunne sikre og beskytte dine personoplysninger specifikt for produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN), , arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. YouSee Fastnet (ISDN / PSTN),  fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

  • Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer hvor både personoplysninger og konfigurationsdata eksisterer og kan blive behandlet.
  • Krav til brugerbaserede autorisationer til at skabe, læse, opdatere og slette data på systemer, servere og applikationer, hvor der behandles personoplysninger.
  • Kryptering, anonymisering og pseudonymisering af data, både når det behandles og det ligger stille.
  • Fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre uautoriseret adgang til steder hvor data behandles.
  • Penetrations- og sårbarhedstests af systemer.
  • Patch og change management, med henblik på formaliserede procedurer og systemopdateringer.
  • Sikre at backups af data er lavet og er lagret i henhold til gældende lovgivning.
  • At dokumentation af produkter, systemer og servere er opdateret. 

  Detaljer omkring sikkerheden ved behandling af dine personoplysninger behandlet i forbindelse med dette specifikke produkt kan indhentes fra TDC Group Security gennem vores Kundeservice.

  Kontakt for yderligere informationer

  Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger, i forbindelse med leveringen af produktet YouSee Fastnet (ISDN / PSTN), bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice.

   

  Denne persondatameddelelse er opdateret den 4 juni, 2019.

   
 • Persondatameddelelse for Fastnet Bredbåndstelefoni (BBT)

  Når du benytter produktet YouSee Fastnet BBT, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

  I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

  Typer af personoplysninger og formål

   
  Når du benytter produktet YouSee Fastnet BBT, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:
  • Navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • E-mail
  • Kredsløbs ID
  • Spærring for særtjenester og udland
  • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til
  • Permissions
  • Voicemail; indhold og kaldsnumre
  • Saldomax
  • Modtagne opkald
  • Dato, tid og opkaldsvarighed

  De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

  • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan foretage og modtage opkald, aflytte telefonsvarer og få viderestillet opkald.
  • Vi behandler desuden data for at kunne generere en regning til dig

  Den behandling der foretages med personoplysningerne:

  • Cpr-nummer bruges til kreditvurdering ved indgåelse af aftaler, samt til validering ved henvendelse til YouSee.
  • Vi transmitterer opkald og telefonsamtaler, og registrerer trafikdata til brug for afregning.
  • Permissions bruges til markedsføring.

  Kilder

  Når du benytter produktet YouSee Fastnet BBT, indsamler vi personoplysninger fra følgende kilder:

  • Kunder – dig selv

  Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

  Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

  • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet BBT
  • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.

  Videregivelse af dine personoplysninger

  Personoplysninger vil for eksempel blive videregivet og delt med følgende modtagere:

  • TDC Group har en aftale med Accenture Solutions
   Private Limited Plant 3, Godrej & Boyce Complex, LBS Marg, Vikhroli (West),
   Mumbai, Indien om hjælp til indtastning og bogføring af ordre.

  Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

  • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Fastnet BBT

  Opbevaringsperiode

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet YouSee Fastnet BBT. Dette spænder typisk fra 6 måneder til 5 år.

  Sikkerhed for behandlingen

  For at kunne sikre og beskytte dine personoplysninger specifikt for produktet YouSee Fastnet BBT, arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. YouSee Fastnet BBT fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

  • Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer hvor både personoplysninger og konfigurationsdata eksisterer og kan blive behandlet.
  • Krav til brugerbaserede autorisationer til at skabe, læse, opdatere og slette data på systemer, servere og applikationer, hvor der behandles personoplysninger.
  • Kryptering, anonymisering og pseudonymisering af data, både når det behandles og det ligger stille.
  • Fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre uautoriseret adgang til steder hvor data behandles.
  • Penetrations- og sårbarhedstests af systemer.
  • Patch og change management, med henblik på formaliserede procedurer og systemopdateringer.
  • Sikre at backups af data er lavet og er lagret i henhold til gældende lovgivning.
  • At dokumentation af produkter, systemer og servere er opdateret. 
  Detaljer omkring sikkerheden ved behandling af dine personoplysninger behandlet i forbindelse med dette specifikke produkt kan indhentes fra TDC Group Security gennem vores Kundeservice. 

  Kontakt for yderligere informationer

  Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger, i forbindelse med leveringen af produktet YouSee Fastnet BBT, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice.

   

  Denne persondatameddelelse er opdateret den 4 juni, 2019.

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen