PersondatameddelelserPersondatameddelelse for brug af YouSees hjemmesider

Når du benytter  YouSees hjemmesider, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. 

Denne persondatameddelelse, omfatter følgende internetdomæner;

https://yousee.dk/
https://profil.yousee.dk/
https://id.yousee.dk
https://kundeservice.yousee.dk/
https://forum.yousee.dk/
https://tv.yousee.dk
https://musik.yousee.dk

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af personoplysninger og formål
Når du benytter YouSees hjemmesider, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • IP Adresse

 
De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er: 

 • Vi behandler dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at kunne afvikle funktionerne på hjemmesiden. Vi behandler desuden oplysningerne for at kunne danne statistik over brugen af hjemmesiden, og for at kunne målrette relevant markedsføring til den enkelte bruger af hjemmesiden.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Når du besøger YouSees hjemmesider, indsamler vi og behandler personoplysninger, som læses fra de ”cookies” eller andre sporingsteknologier, som ligger på din terminal.  Disse oplysninger gemmes til brug for de oplyste formål.

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering. 


Kilder
Når du benytter YouSees hjemmesider, indsamler vi personoplysninger fra følgende kilder:

 • Brugere – dig selv

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En berettiget interesse for YouSee til at kunne levere en brugbar hjemmeside, til at føre statistik i forhold til brugen af hjemmesiden og til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at YouSee i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun behandler almindelige personoplysninger almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger 

 • Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor behandlingen er baseret på interesseafvejningsreglen, herunder profilering baseret på denne regel. Den dataansvarlige må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger til direkte markedsføring

 • Idet dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Personoplysninger indsamlet på YouSees hjemmesider videregives til indholdsleverandører til hjemmesiden, herunder annoncenetværk og sociale medier.
 • Personoplysninger overlades desuden til YouSees databehandlere med henblik på drift af hjemmesiden.
 • Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:
 • En berettiget interesse for YouSee til at kunne målrette relevant markedsføring overfor brugerne af hjemmesiden. Den berettigede interesse skal ses i lyset af, at YouSee i forbindelse med brug af hjemmesiden, kun videregiver almindelige personoplysninger, herunder særligt tekniske adresser og information om brug af den pågældende terminal.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • YouSee overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Sikkerhed for behandlingen
For at kunne sikre og beskytte dine personoplysninger specifikt for din brug af YouSees hjemmesider, arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. YouSees Bredbånd hjemmesider fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:

 • Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer hvor både personoplysninger og konfigurationsdata eksisterer og kan blive behandlet.
 • Krav til brugerbaserede autorisationer til at skabe, læse, opdatere og slette data på systemer, servere og applikationer, hvor der behandles personoplysninger.
 • Kryptering, anonymisering og pseudonymisering af data, både når det behandles og det ligger stille.
 • Fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre uautoriseret adgang til steder hvor data behandles.
 • Penetrations- og sårbarhedstests af systemer.
 • Patch og change management, med henblik på formaliserede procedurer og systemopdateringer.
 • Sikre at backups af data er lavet og er lagret i henhold til gældende lovgivning.
 • At dokumentation af produkter, systemer og servere er opdateret. 

Detaljer omkring sikkerheden ved behandling af dine personoplysninger behandlet i forbindelse med dette specifikke produkt kan indhentes fra TDC Group Security gennem vores Kundeservice.

Kontakt for yderligere informationer
Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSees hjemmesider, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice på telefon 70 70 40 40.


Denne persondatameddelelse er opdateret den 2. Juli 2019

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen