PersondatameddelelserPersondatameddelelse for YouSee Mail

Når du benytter produktet YouSee Mail, indsamler og behandler YouSee, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter YouSee Mail, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer :

 • Navn
 • Stilling
 • Adresse/Adressebog
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Fødselsdato
 • Kundenummer
 • Kalender
 • Configuration,blacklist,videresendelsesoplysninger, foldere
 • IP-adresse, dynamisk og statiske
 • LID / Kredsløbs ID
 • TDC kontonummer
 • Kan være al data som indgår i fritekst i mailformat / eller vedhæftede filer til mail

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at gøre det muligt, at du kan sende og modtage mails via YouSee Mail.

Den behandling der forekommer med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger i forbindelse med modtagelse, opbevaring og afsendelse af mails til og fra kunden, herunder filtrering af spam mails og virus (både indgående og udgående), samt ved arkivering af kalenderaftaler og kontakter.

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Mail. Vi behandler desuden personoplysninger, som vi modtager fra 3. parts mailafsendere.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget i forbindelse med leveringen af det bestilte produkt, YouSee Mail.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • YouSee overfører dine personoplysninger til et softwareselskab der yder en service for os og vores kunder i forhold til at levere antivirus og anti-spam services. Dette softwareselskab har en underleverandør i EU, der hjælper med at facilitere modtagelse, opbevaring og afsendelse af mail til/fra slutkunde; herunder filtrering af spam mails og virus (både indgående og udgående), samt arkivering af kalender aftaler og kontakter for at slutkunden kan sende og modtage mails.

  Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger i forbindelse med YouSee Mail er følgende:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for levering og optimering af produktet YouSee Mail.
 • En berettiget interesse i at indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne levere til produktet tilknyttede tjenester som f.eks. filtrering af spammails og virus.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • I forbindelse med benyttelse af YouSee Mail overføres dine personoplysninger ikke til databehandlere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end maksimalt 45 dage efter du har opsagt dit abonnement på mail. Din mailadresse er gemt i 6 måneder efter opsigelse.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Dansk version

English version 

Kontakt

Vil du have yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Mail, kan du kontakte os på 70 70 40 40.

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen