PersondatameddelelserPersondatameddelelse for YouSee Musik

Når du benytter produktet YouSee Musik, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene om vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af personoplysninger og formål

Når du benytter produktet YouSee Musik, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • LID / Kredsløbs ID
 • YouSee Login
 • Musik lyttet til via YouSee Musik
 • Personlige playlister
 • Favoritmarkeringer

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at kunne identificere dig og hvilke YouSee-produkter du har, og på baggrund af dette give adgang til YouSee Musik med dertilhørende playlister, favoritter og afspilningshistorik.
 • Vi behandler data med det formål at kunne afregne rettighedshaverne af musikken
 • Vi behandler desuden dine personoplysninger, til at kunne give dig personlige anbefalinger af musik, som vi tror, at du vil kunne lide. 

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Der sker behandling af personoplysninger i forbindelse med opbevaring og visning af playlister (både online og offline), favoritter og afspilningshistorik, samt behandling ved udarbejdelse af anbefalinger.

Automatiske, individuelle beslutninger 

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder
Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet YouSee Musik.
 
Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet YouSee Musik
 • En berettiget interesse i at indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne anbefale musik på baggrund af din historik.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

 • Da vi behandler dine personoplysninger efter en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Gør du dette, må vi derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Vi videregiver personoplysninger til en databehandler i EU, som hjælper os med at opdatere dine favoritter og playlister. Overførsel er også nødvendig for at give dig adgang til den udbudte service, og for at vi kan identificere dig i forbindelse med fejlsøgning.

Det juridiske grundlag for videregivelsen er følgende:

 • Videregivelsen af personoplysninger i forbindelse med YouSee Musik er baseret på dit samtykke. 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Vi overfører personoplysninger til databehandler i lande uden for EU/EØS

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du har et abonnementsforhold med YouSee. Det betyder så længe du har et login til musik. Dine data anonymiseres i forbindelse med at dit login bliver nedlagt.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. 
Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links: 

Dansk version

Engelsk version

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af YouSee Musik, skal du kontakte vores Kundeservice på telefon 70 70 40 40 


Denne persondatameddelelse er opdateret den 26. november 2019

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen