PersondatameddelelserPersondatameddelelse for YouSee Sikkerhedspakke

Når du benytter YouSees Sikkerhedspakke, indsamler og behandler YouSee som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. For at benytte YouSees Sikkerhedspakke skal du have et eksisterende kundeforhold med et YouSee hovedprodukt (Mobil og/eller Bredbånd).

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af personoplysninger og formål
Når du benytter YouSees Sikkerhedspakke, behandler YouSee ikke dine personoplysninger, da du som kunde indgår en særskilt aftale med F-Secure om dette. Ved leveringen af produktet noteres følgende oplysninger dog i vores interne systemer:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Om produkt er aktiveret
 • Antal købte licenser
 • Antal benyttede licenser
 • LinkitID

  De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • At give kunden adgang til antivirusprogrammer og anden sikkerhedssoftware, samt at minde kunden om, at der er uudnyttede licenser tilknyttet produktet.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Kundens navn, e-mailadresse LinktiID og antal licenser i sikkerhedspakken videregives til F-Secure, hvorefter en licensnøgle bliver knyttet til e-mailadressen. Kunden aktiverer selv licensnøglen efter invitation fra F-Secure. Der udveksles dagligt information om kunders uudnyttede licenser i sikkerhedspakken mellem F-Secure og YouSee.

Automatiske, individuelle beslutninger
Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder
Når du tilmelder dig YouSees Sikkerhedspakke, indsamler YouSee personoplysninger fra følgende kilder:

 • Kunden – dig selv

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet aktivering af produktet; YouSee Sikkerhedspakke kun kan ske efter behandling af kundens personoplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med leveringen af produktet Sikkerhedspakke, videregiver YouSee kundens e-mailadresse til F-Secure, da det er e-mailadressen som kundens licensnøgle bliver bundet op på. Herefter bliver kunden inviteret til en onlineportal hvor de selv kan downloade software og benytte sikkerhedsfunktionerne. Baseret på anmodninger, modtager YouSee opdateringer fra F-Secure om, hvor mange af de bestilte licenser der er blevet taget i brug på kundeniveau.
 • Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som YouSee alene formidler og ikke er part i. Dette aftaleforhold gør F-Secure til dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger der sker i forbindelse med kundens benyttelse af Sikkerhedspakken. For at læse mere om F-Secures behandling af personoplysninger henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

 • Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er vores kontraktuelle forpligtelse, da videregivelsen er nødvendig for, at du kan benytte det bestilte produkt.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • TDC overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS i forbindelse med din installering og brug af YouSee Sikkerhedspakke .

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end kundeforholdet vedrørende YouSee Sikkerhedspakken eksisterer.

Sikkerhed for behandlingen

For at kunne sikre og beskytte dine personoplysninger specifikt for YouSees Sikkerhedspakke, arbejder vi efter principperne fra ISO 27001. YouSee fokuserer i høj grad på sikkerhedsforanstaltninger med henblik på:  

 • Begrænset adgang til systemer, servere og applikationer hvor både personoplysninger og konfigurationsdata eksisterer og kan blive behandlet.
 • Krav til brugerbaserede autorisationer til at skabe, læse, opdatere og slette data på systemer, servere og applikationer, hvor der behandles personoplysninger.
 • Kryptering, anonymisering og pseudonymisering af data både når det behandles og det ligger stille.
 • Fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre uautoriseret adgang til steder, hvor data behandles.
 • Penetrations- og sårbarhedstests af systemer.
 • Patch og change management med henblik på formaliserede procedurer og systemopdateringer.
 • Sikre at backups af data er lavet og er lagret i henhold til gældende lovgivning.
 • At dokumentation af produkter, systemer og servere er opdateret.

Detaljer om sikkerheden ved behandling af personoplysninger behandlet i forbindelse med dette specifikke produkt kan indhentes fra TDC Group Security gennem vores Kundeservice.

Kontakt for yderligere informationer
Hvis du ønsker yderligere detaljer om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med leveringen af YouSees Sikkerhedspakke, bedes du venligst tage kontakt via vores Kundeservice.

 

 

 

Denne persondatameddelelse er opdateret den 11 juni 2019

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen