Alfabetisk ordliste

Er der poster på din regning, du ikke forstår? Du kan bruge denne ordliste, hvis der er noget, du er i tvivl om. Vi har lavet en alfabetisk ordliste over alle de ord, der kan fremgå på din regning, så du kan få styr på, hvad du bliver faktureret for og hvorfor. Abonnementstyper vil ikke fremgå af denne liste

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Ord
 
Forklaring
 
A
 
Abonnement
Dit abonnement er det, du abonnerer på. Det kan være fastnet, bredbånd, tv, mobiltelefon og eventuelle tilkøb til abonnementerne. Hos YouSee betaler du altid dit abonnement forud. Afhængig af hvilket abonnement du har, kan du betale kvartalvis og månedsvis. Hvis du får en regning hvert kvartal, så betaler du for de 3 efterfølgende måneder. Hvis du får en regning hver måned, så betaler du for den efterfølgende måned. 
Du vil opleve, at beløbet er større end forventet, når du får din første regning. Det er fordi, du allerede er i gang med en abonnementsperiode, og den første regning vil derfor dække både den igangværende periode og den kommende periode. Du kan derfor evt. skulle betale op til 5 måneders abonnement på én gang.
Andet
Andet dækker over beløb, som vi ikke har kunne placere i nogle af de andre grupper på regningen. For eksempel filmleje.
Antal/MB
Er det antal opkald, sms'er med mere, vi opkræver for på regningen. 
Automatisk kortbetaling
Hvis teksten ” Regningen vil automatisk blive betalt over det tilmeldte kort” forekommer, så er regningen tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og betalingen sker automatisk på den anførte dato.

B

Betales senest 
”Betales senest” henviser til datoen for sidste rettidige betaling. Hvis du betaler med Automatisk kortbetaling eller Betalingsservice, sørger YouSee for rettidig betaling. I så fald vil du kunne se teksten ""Beløbet opkræves via Betalingsservice xx.xx.xx" eller "Regningen vil automatisk blive betalt over det tilmeldte kort" nederst på regningen. Hvis du selv sørger for betaling, skal du sikre, at regningen bliver betalt senest på denne dato.
Betalingsgebyr
YouSee opkræver et gebyr, der dækker de omkostninger, der er forbundet med udskrivningen af din regning. Hvis du tilmelder dig Automatisk Kortbetaling, så koster betalingen ikke noget. Vælger du at betale via Betalingsservice eller på anden måde, skal du betale et gebyr. Se oversigt over gebyrer.
Betalingsinformation
Hvis der er vedhæftet et girokort på din regning eller ”Betalingsinformation (kodelinje): >71<xxxxxxxxxxxx+xxxxxxx<” forekommer, skal du selv sørge for betaling senest på den anførte dato.
Betalingsservice
Hvis teksten ”Beløbet opkræves via Betalingsservice dd.mm.åå” forekommer, bliver regningen betalt via Betalingsservice på den anførte dato. Beløbet kan ses på din betalingsoversigt fra banken.
Bredbånd ADSL
Forbruget på din internetforbindelse, hvis du ikke har ubegrænset forbrug (opgøres i MB).


 
Dataforbrug 
F.eks. datatrafik på mobilen til/fra internet og WAP, sendt eller modtaget i Danmark eller udlandet. 
Diverse
Diverse omfatter bl.a. gebyrer som f.eks. gebyr for papirregning, rykkergebyr og genåbningsgebyr.
Duétsamtaler
Opkald mellem telefoner, der er tilknyttet et Duét-abonnement.

E
 
Engangsbeløb
Beløb der vedrører en bestilling eller andet, som vi kun opkræver én gang. 

F
 
F i + "landets navn"
"F" er en forkortelse for "Ført i" og henviser til opkald, der er foretaget fra en mobiltelefon i det pågældende land.
Fakturadato
Fakturadato viser, hvornår vi har sendt regningen.
Faktura nr.
Et nummer, som angiver lige præcis denne faktura. Dine fakturaer nummereres fortløbende, d.v.s. den første faktura har nr. 1, den næste nr. 2 osv.
Forbrug 
Forbrug dækker over kald, sendte sms'er og mms'er, dataforbrug m.m. Forbrug er opdelt pr. nummer. Du kan se de forskellige prisgrupper på regningen.
Fra "landets navn"
Opkald foretaget fra mobiltelefon under ophold i det pågældende land.
Fastnet indland
Opkald til fastnet i Danmark, BBT fastnet - IP telefon
Fastnet til mobil
Opkald til mobil i Danmark
Fra udlandet
 Opkald foretaget fra mobiltelefon under ophold i udlandet

I
 
I alt
Det totale beløb, som denne regning lyder på.
I alt vedr. xx xx xx xx
En samlet sum af alle beløb på regningen, der vedrører dette telefonnummer.
I Danmark
Opkald fra Duét-mobiltelefon til fastnettelefoner eller mobiltelefoner i Danmark.
Indholdstakserede tjenester
Nogle sms- og mms-tjenester kræver betaling. F.eks. hvis du har købt et produkt eller indhold til mobilen.
Installationsadresse 
Den adresse hvor du har installeret YouSee's produkter. 
 
K
 
 
Kategori 
Viser den prisgruppe, der er ringet til, f.eks. fastnet, mobil eller udland.
Kontonummer
Det nummer, der identificerer regningsforholdet mellem dig og YouSee. Nummeret skal du bruge, når du f.eks. betaler regninger, henvender dig til YouSee med spørgsmål om regningen.
Kundenummer 
Når du er mobilkunde hos YouSee, har du ikke et kontonummer men derimod et kundenummer. Kundenummeret er det 9-cifrede nummer, der starter med 4.
Har du et 12-cifret kundenummer, der starter med 120, så drejer det sig om din YouSee mail adresse.


 
M i "landets navn" 
Opkald som du har modtaget på en mobiltelefon i det pågældende land.
MMS/GPRS
Er f.eks. GPRS-trafik til/fra internet og Wap, sendt eller modtaget i Danmark eller i udlandet.
Mobil indland
Opkald i Danmark, sms/mms, viderestillinger i Danmark.
Mobildata i udlandet
Dataforbrug foretaget i udlandet.
Moms
Det beløb som momsen udgør.
Momsfri
Beløb markeret med * er momsfrie. Hvis du abonnerer på YouSee HomeTrio eller  YouSee TV, kan det være afgifter til KODA og Copydan. Det kan også være gebyrer, f.eks. rykkergebyr, hvis du har betalt en tidligere regning for sent.
Momspligtig
Det beløb, der skal betales moms af.


 
Opkald foretaget i udlandet
Opkald som du har modtaget på mobiltelefon under ophold i et givent land. Hvis du har foretaget opkald fra flere forskellige lande indenfor en regningsperiode, vil forbruget være opdelt pr. land.
Opkald inkluderet i abonnementet
Opkald der er inkluderet i abonnementet – f.eks. opkald inden for Familiefordels-gruppen eller til YouSee-numre. 
Opkald inden for lokalnummergruppe
Opkald til egne mobilnumre, der ligger i samme løsning.
Opkald modtaget i udlandet
Her ser du varighed, antal og pris for opkald, du har modtaget i udlandet. Du kan også se hvilket operatørnet, mobiltelefonen anvendte på det gældende tidspunkt.
Opkald til andre mobilnet
Opkald som du har foretaget til alle andre mobilnet end YouSee's.
Opkald til fastnet
Opkald som du har foretaget til fastnet numre, uanset selskab.
Opkald til særtjenester og lignende
Opkald som du har foretaget til betalingsnumre, 90-numre, vækning, vejrmelding etc.
Opkald til YouSee Mobil numre
Opkald som du har foretaget til andre kunder hos YouSee Mobil.
Opkald til udlandet
Opkald til udlandet viser en oversigt over varighed, antal opkald og pris for de opkald, du har foretaget fra Danmark til udlandet.
Opkaldsforsøg
Opkald som du har foretaget, hvor du ikke fik forbindelse.
Oplysningen
Opkald til TDCs oplysningstjenester, f.eks. 118.


 
Papirfaktura
Gebyr for udsendelse af papirfaktura. Gebyret kan undgås ved tilmelding til Nets (hed før PBS) eller e-faktura, så fakturaen fremsendes pr. e-mail. 

R
 
 
Regning nr.
Et nummer, som angiver lige præcis denne regning. Dine regninger nummereres fortløbende, dvs. den første regning har nr. 1, den næste nr. 2 osv.
Regningsdato
Datoen viser, hvornår YouSee har sendt regningen.
Renter, gebyrer m.m.
Betalingsgebyrer, rykkergebyrer, renter for regninger, som du har betalt for sent, tidligere indbetalinger eller kreditnotaer, som ikke er udbetalt.


 
Service 900
Service 900 er f.eks. betaling for opkald til 900-numre. 900-numre kan f.eks. tilbyde information, underholdning, være led i en indsamlingskampagne eller være opkald til hospitalernes patienttelefoner. "Modtagerbeløb" er det beløb, der udbetales til udbyderen af telefonnummeret. "Teleafgift" består bl.a. af en opkaldsafgift til YouSee.
Sms/mms inkluderet i abonnement
Sms'er eller mms'er, som du ikke betaler særskilt for, da de er inkluderet i abonnementet.
Spec. tjenester
Betaling for manuel vækning, telefonvagt, opkald via skrivetelefonen og lignende.
Specifikation xx xx xx xx
Angiver det telefonnummer, som denne del af regningen omhandler. Har du flere telefon-numre ved YouSee, er hvert telefonnummer opgjort for sig for at gøre det nemt at se, hvad hvert enkelt nummer koster.
Særlige tjenester
Opkald til 118, viderestillinger m.v.

T
 

Til "landets navn"
Opkald modtaget på mobiltelefon under ophold i det pågældende land.
Til fastnet
Opkald til alle fastnettelefoner i Danmark.
Til mobil
Opkald til mobiltelefoner i Danmark.
Til udlandet
Opkald til udlandet.
Tilbagebetaling
Hvis du har skiftet til et andet produkt eller opsagt et produkt siden din sidste regning, vil det, du har forudbetalt på det gamle produkt, være trukket fra her.
Tredje (3.) parts tjenester
Overtakserede tjenester, modtager beløb, indsamlinger mm, Tryk-selv-services, vækning


 
Unwire A/S
Unwire er en indholdsudbyder, der bl.a. tilbyder køb af spil, ringetoner samt afstemninger som f.eks. Vild med Dans, X-factor etc.


 
Volumentakseret tjeneste
Er f.eks. GPRS trafik til/fra internet og WAP, sendt eller modtaget i Danmark og udlandet.
Viderestilling Danmark
Med Viderestilling kan du stille opkald videre til et andet nummer. Dermed kan du sikre, at ingen ringer forgæves til dig. Ved en viderestilling vil du foretage kaldet mod det nummer, der viderestilles til.

Ø

 
Øvrige
Er f.eks. opkald til Duétsvar, Voicemail, klokken, vejrmelding, vækning, samtalebestilling, træfpunkttjenester, Danmark Direkte eller afgift for bestilling og afbestilling af Ekstraservices. 
Øvrige opkald til kunder på YouSee's mobilnet
Opkald til telefonnumre på personer, der er kunder hos selskaber, der benytter sig af YouSee's mobilnet