Få hjælp til at forstå din regning

Flere forhold kan påvirke den regning, du modtager fra YouSee for produkter via telefonstikket (DSL). Er du ny kunde, eller har du opsagt eller ændret et abonnement, kan du opleve at modtage en større regning end forventet eller modtage flere regninger på en gang.

Denne guide er til dig, der modtager produkter fra YouSee gennem telefonstikket (DSL) og dit stik ser sådan ud

Modtager du i stedet produkter gennem kabel-tv-stikket (Coax), 
Multistik og dobbelt multistik - dit YouSee telefonstik

Bemærk, artiklen handler om regninger helt overordnet og beskriver, hvordan en regning typisk kan se ud. Din regning kan derfor godt indeholde andet end, hvad der er beskrevet her.

Er du ny kunde, kan du læse om den første regning her

Generelt om regninger fra YouSee for produkter via telefonstikket


Sådan ser din regning ud

Nedenfor kan du se hvordan din regning ser ud og få en forklaring på, hvad de forskellige punkter på regningen dækker over.

Forklaring af side 1

 1. På forsiden af din regning  ser du et regningsoverblik, som er en opsummering af din samlede regning og det skyldige beløb. Øverst til højre finder du dit kunde-/kontonummer, som du altid skal oplyse, når du kontakter YouSee.
 2. Her ser du regningsperioden og fristen for betaling af din regning.
 3. Her ser du de opsummerede priser opdelt imellem abonnement, forbrug, momsfrie beløb, som for eksempel Koda-Copydan afgifter.
 4. Her ser du det totale beløb, som du skal betale ved regningens betalingsfrist. Hvis du har penge til gode, vil beløbet stå med et minus foran.
 5. Her vil vigtig information være noteret. Det kan for eksempel være informationer om prisændringer.
Regningsbeskrivelse s. 1

Forklaring af side 2

På side 2 af din regning ser du en detaljeret regningsoversigt, der specificerer, hvad du bliver faktureret for.
 1. Her finder du dit konto-/kundenummer, som du altid skal oplyse, når du kontakter YouSee.
 2. Her finder du den adresse, vi har registreret som installationsadressen.
 3. Her ser du det nummer, som regningen gælder for. Det vil også være hér du finder dit EM-/EF-nummer
 4. Her vil du kunne se dine produkter og eventuelle tillægsprodukter. Hvis du har flere produkter, som f.eks. TV og Mobil, vil disse være delt op, så produkter og tillægsprodukter hertil, vil stå separat i oversigten. Under hvert produkt, vil den samlede pris pr. produkt fremgå.
 5. Her ser du det samlede beløb for engangsbetalinger. Se eksempler på gebyrer og engangsbetalinger.
 6. Her vil du kunne finde det samlede beløb, der skal betales. Dette beløb findes også på side 1.
Regningsforklaring s. 2
Har du ikke fået svar på dine spørgsmål eller har du brug for yderligere hjælp til din regning, så kan du ringe til vores Kundeservice på 70 70 40 40. Vi sidder klar til at hjælpe.

Ofte stillede spørgsmål

 • Vi opkræver dig kvartalsvist, og dvs. at du betaler for 3 måneder af gangen. Undtagelsen er, hvis du har TV abonnement eller forbrugsafregnet bredbånd hos YouSee, da vi i de tilfælde opkræver dig for 1 måned af gangen.

  Vi opkræver altid for abonnementer frem i tiden, hvorimod vi afregner for dit forbrug bagud. Det betyder, at du vil opleve at skulle betale for dit abonnement 3 måneder frem i tiden.
 • Det, der sandsynligvis er sket, er, at vi har sendt en regning, der opkræver abonnementet fra den dag, det træder i kraft, til afslutningen af det indeværende kvartal, og samtidig opkræver vi for det kommende kvartal. 

  Nedenstående eksempel viser, hvordan sådan et regningsforløb kan se ud:

  Køber eller foretager du ændringer på et abonnement eller andet produkt midt i februar, udsteder vi en regning (#1) for resten af vores regningsperiode - fra d. 15/02 - d. 31/03.

  Næsten samtidig modtager du en regning (#2) for perioden d. 01/04 – d. 30/06 med betalingsfrist mellem d. 17/03 og d. 01/04 alt afhængig af, om du betaler via girokort, kortbetaling eller PBS.

  Efterfølgende vil den næste regning (#3), du modtager, være for perioden d. 01/07 - d. 30/09, og have betalingsfrist mellem d. 17/06 og d. 01/07, alt afhængig af om du betaler via girokort, kortbetaling eller PBS.
 • Hvis du er ny kunde hos YouSee, kan du opleve, at din første regning er større end forventet. Dine første regninger indeholder typisk poster, der relaterer sig til dit abonnement fra oprettelsesdatoen, resten af den indeværende periode samt en periode forud. Du modtager din første regning ca. 5 dage efter, at abonnementet er oprettet, hvor vi opkræver dig for et eventuelt oprettelsesgebyr og for resten af regningsperioden (kvartal eller måned).

  På de følgende regninger vil du blive opkrævet for forudbetaling af den kommende regningsperiode.
 • Har du tilkøbt et nyt abonnement og opsagt et andet?

  På den første regning du får efter ændringerne, trækker vi det beløb fra, som du har forudbetalt for det nu opsagte abonnement. Vi opkræver samtidig for dit forbrug på det opsagte abonnement. Du kommer også til at betale for dit nye abonnement i resten af den aktuelle regningsperiode (kvartal).  

  Vi har lavet et eksempel, så det bliver lidt nemmere at forstå, hvordan vi fakturerer, når du har skiftet abonnement. 

  Eksempel: Du har haft TDC Friweekend, og den nuværende abonnementsperiode går fra 1. juli – 30. september. Den 15. juli vælger du at skifte til TDC Frifastnet. Da du har forudbetalt denne abonnementsperiode, vil beløbet fra opsigelsesdatoen og resten af perioden ud blive krediteret.

  Din efterfølgende regning vil have følgende posteringer: 
  • TDC Friweekend 15.07 – 30.09 xxx,xx kr. (Tilbagebetaling)
  • TDC Frifastnet 15.07 – 30.09 xxx,xx kr. (Betaling for nuværende periode)
  • TDC Frifastnet 01.10 – 31.12 xxx,xx kr. (Betaling for kommende periode)
 • Modtager du en opkrævning for et abonnement, du har opsagt? Det kan ske, hvis vi har udskrevet regningen, før vi har registreret ændringen eller opsigelsen af dit abonnement. Derfor vil denne regning indeholde poster relateret til dit gamle abonnement. Du skal blot betale den, og så får du beløbet fra dit gamle abonnement tilbagebetalt på den næst-kommende regning. Her vil vi samtidig opkræve dig for dit nye abonnement.
 • Har du modtaget en regning efter opsigelsesdatoen? Du modtager en regning, hvis vi ikke når at udføre din opsigelse, før vi udsender regningen for næste periode til dig. I det tilfælde sender vi dig en slutopgørelse, når dit abonnement er lukket. Her vil det forudbetalte abonnement blive modregnet i dit eventuelle forbrug. Har du penge til gode, så anviser vi på kreditnotaen, hvordan du får dem udbetalt.
 • Ja, vi sender dig en slutregning, når dit abonnement er lukket og opsigelsen er trådt i kraft. På slutregningen bliver det forudbetalte abonnement modregnet i dit forbrug. Har du penge til gode, så anviser vi på regningen, hvordan du får dem udbetalt.

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen

Relaterede artikler