Hjælp til bredbånds- og fastnettelefoniDet kan du bruge Banke På-funktionen til

Banke På er en funktion, der gør dig opmærksom på nye, indkommende opkald, hvis du er i gang med et andet opkald. Er der nogen, der ringer, mens du allerede taler i telefon, vil du høre korte bip i telefonen.

Når du hører bip-tonen for en ny, indgående samtale, har du tre muligheder:

  • Du kan parkere din igangværende samtale og så besvare det indkommende opkald. Herefter kan du skifte mellem de to opkald ved at taste R.
  • Du kan afslutte din igangværende samtale inden for 90 sekunder, og herefter besvare den indkommende samtale.
  • Du kan ignorere det indkommende opkald og fortsætte den igangværende samtale.

For at du kan bruge Banke På, skal din telefon have en R-tast.

Sådan benytter du Banke På-funktionerne

Hvis du gerne vil bruge funktionen Banke På, skal du taste nogle koder på din telefon. Koderne tastes, ligesom hvis du skal ringe op til et almindeligt telefonnummer.

Bruger du en trådløs telefon, skal du først taste koden – herefter skal du trykke på ring op-knappen.

Del din mening med os

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores sider. Hvad synes du?

Karakterer tilbage

Tak for hjælpen