Sådan bruger du Viderestilling

Med Viderestilling kan du viderestille dine opkald til et andet telefonnummer efter eget valg.

Viderestilling ved optaget

 • Løft røret
 • Tast *67*
 • Indtast det telefonnummer, du ønsker at viderestille til og herefter #
 • Afvent talemeddelelse og læg røret på

Viderestilling ved manglende svar

 • Løft røret
 • Tast *61*
 • Indtast det telefonnummer, du ønsker at viderestille til og herefter #
 • Afvent talemeddelelse og læg røret på

Opkald bliver automatisk viderestillet til det valgte nummer, hvis du ikke besvarer det inden for 15 sekunder.

Viderestilling af alle opkald

 • Løft røret
 • Tast *21*
 • Indtast det telefonnummer, du ønsker at viderestille til og herefter #
 • Afvent talemeddelelse og læg røret på

Hør status for Viderestilling

 • Løft røret
 • Tast #67# for Viderestilling ved optaget
 • Tast #61# for Viderestilling ved manglende svar
 • Tast #21# for Viderestilling af alle opkald
 • Talemaskinen oplyser status
 • Læg røret på eller indtast det telefonnummer, der ønskes viderestillet til og afslut med #

Justering af tid før et opkald viderestilles

 • Løft røret og afvent klartone
 • Tast *61*
 • Tast telefonnummeret, der skal viderestilles til
 • Tast *tid #
 • Afvent talemeddelelse og læg røret på

Du kan ændre tiden inden for intervallet 5 til 60 sekunder, før viderestillingen træder i kraft. Når viderestillingen er slået fra, vil det være den sidst indlagte tid, der gælder, når du slår viderestillingen til igen.

Slå Viderestilling fra

 • Løft røret
 • Slå Viderestilling ved optaget fra ved at taste #67#
 • Slå Viderestilling ved manglende svar fra ved at taste #61#
 • Slå Viderestilling af alle opkald fra ved at taste #21#
 • Afvent talemeddelelse og læg røret på

Bemærk, at Viderestilling kun er gratis, hvis du har abonnementet YouSee Fastpris Ekstra.

Har du abonnementet Fastpris, koster det dog ikke noget at viderestille til et andet fastnetnummer. 

Har du abonnementet Forbrug, betaler du selv for viderestillingen. 

Har du Fastpris eller Forbrug, og stiller dine opkald videre til en mobiltelefon, betaler personen, der ringer til dig, altså kun for opkaldet til din fastnettelefon, mens du betaler for opkaldet fra din fastnettelefon til din mobiltelefon.

Relaterede artikler