Sådan løser du problemer med YouSee Plus-boksen

Oplever du, at din YouSee Plus-boks fryser, at der er fejl i internettilslutningen eller et dårligt tv-signal, så kan det hjælpe at genstarte, opdatere eller gendanne fabriksindstillingerne. Vi giver dig her et overblik over løsningerne på nogle af de typiske fejl.

Sådan gendanner du fabriksindstillingerne

Du kan nemt og hurtigt gendanne fabriksindstillingerne på din YouSee Plus-boks.

Værd at vide før du gendanner boksen

Gendanner du tv-boksens fabriksindstillinger, skal du indlæse dine kanaler igen og genopsætte eventuelle personlige indstillinger, som f.eks. Favoritliste, optageindstillinger, billedformatering og lignende. Det, du har optaget, og ligger på harddisken, vil til gengæld stadig ligge på harddisken, efter du har gendannet boksens fabriksindstillinger.

Gendan fabriksindstillingerne

1. Tryk på Menu på fjernbetjeningen

2. Vælg Indstillinger

3. Vælg Fabriksindstillinger

4. Vælg Gendan fabriksindstillinger

Boksen vil nu indlæse fabriksindstillingerne og genstarte (det kan tage nogle minutter).

Når du igen kan se klokkeslættet i displayet på boksens frontpanel, og standby-knappen lyser rødt, er gendannelsen færdig. Tænd nu for boksen og følg guiden på skærmbilledet for at indlæse kanalerne på ny.